Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
V oblasti jižní Moravy (popř. vybrané LS) budou vybrány oblasti, kde byl zjištěn výskyt popř. kde se vyskytuje lesnicky významný druh obabekyně velkohlavá. Výskyt bude vyhodonocen s ohledem na lesnicko-typologické jednotky (vegetační stupně a soubory lesních typů). Cílem bude vyhodnocení výskytu a abundance ve vztahu k charakteru stanoviště a stupně přirozenosti, a stavu lesních geobiocenóz. Důraz bude kladen na terénní práce. Výsledkem bude publikace v odborném tisku.

There are no limitations of the topic