Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt: specifikováno bude na konzultaci

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení