Ústav informatiky (PEF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - PEF, ZS 2019/2020 - PEF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
EBC-ADSAdministrace databázových systémůZS 2019/2020 - PEFIng. Pavel Turčínek, Ph.D.
ALGAlgoritmizaceZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
EBC-ALGSAlgoritmizace - skriptováníZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Turčínek, Ph.D.
EXA-ADKRAnglický diskuzní kroužek v AJZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
DAJIAngličtina pro doktorská studia informatiky2019/2020 - doktorská studia - PEFPhDr. Karmen Langová
APVAplikační programové vybaveníZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Kolomazník, Ph.D.
APVAAplikační programové vybavení v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Oldřich Faldík, Ph.D.
EBC-APArchitektura počítačůZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
ATEAutomatizační technikaZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
BSABakalářský seminář IS/ICTZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
DISABusiness Information Systems2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
DBSADatabázové systémy I v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Pavel Turčínek, Ph.D.
DBS2Databázové systémy IIZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Přichystal, Ph.D.
DISIADiplomní seminář IS/ICT v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DEIEkonomická informatika pro DSP2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
NITE-technologieZS 2019/2020 - PEFIng. Naděžda Chalupová, Ph.D.
GISGeografické informační systémyZS 2019/2020 - PEFIng. Jaromír Landa, Ph.D.
GTEDGeoinformační technologie v ekonomických disciplínách2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
GISAIDGIS, analýza a integrace dat2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Radim Farana, CSc.
GADGrafika a designZS 2019/2020 - PEFIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
DHMHypertextové a multimediální systémy pro DSP2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
IKTInformační a komunikační technologie2019/2020 - doktorská studia - LDFIng. David Procházka, Ph.D.
ITInformační systémy a technologieZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
ISInformační systémy pro DSP2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
ISRInformační systémy pro rozhodováníZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ISRAInformační systémy pro rozhodování v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
ISPInformační systémy (projektování)ZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
ISPAInformační systémy (projektování) v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
IVSInformační systémy veřejné správyZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
IZKAInformační zdroje a komunikace v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Ludmila Kunderová
IE2Informatika pro ekonomy IIZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
IE2AInformatika pro ekonomy II v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Přichystal, Ph.D.
INPDInfrastruktura prostorových dat2019/2020 - doktorská studia - LDFIng. David Procházka, Ph.D.
ITGPIntegrace GIT do IS podniku2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
IISIntegrované informační systémyZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
DIIIntegrované informační systémy řízení jakosti, ochrany zdraví a životního prostředí pro DSP2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
IISAIntegrované informační systémy v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
ISIS podnikuZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
ISACIS/ICT v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
JAJava aplikaceZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Kolomazník, Ph.D.
KZ1Komisionální zkouška I pro EI2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
KZ2Komisionální zkouška II2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
KASKomprimace dat a kryptologieZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Přichystal, Ph.D.
KASAKomprimace dat a kryptologie v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Přichystal, Ph.D.
EBC-KIIIKoncepce a inovace v IS/ICTZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
EXC-KLISKroužek laboratoř Inteligentních systémůZS 2019/2020 - PEFIng. Vít Ondroušek, Ph.D.
EXC-KDNAKroužek metod a prostředků pro analýzu DNAZS 2019/2020 - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
EXC-KPSKroužek moderních technologií počítačové sazbyZS 2019/2020 - PEFRNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
EXC-KROSKroužek Open SourceZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
EXC-KKAKroužek pokročilého použití kancelářských aplikacíZS 2019/2020 - PEFIng. Petr Jedlička, Ph.D.
EXC-KRMZKroužek řízení modelové železniceZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
EXC-KTMAKroužek textminingové aplikaceZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Přichystal, Ph.D.
LVRLaboratoř virtuální realityZS 2019/2020 - PEFIng. Jaromír Landa, Ph.D.
AGPALokační služby v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Jaromír Landa, Ph.D.
MTManipulační technikaZS 2019/2020 - PEFIng. Vít Ondroušek, Ph.D.
MODSModelování a simulace systému2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
ORDObhajoba rozpracované dis. práce (SII)2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
OTDObhajoba tezí (DPS)2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
TE1Odborná terminologie IS/ICTZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
TE1AOdborná terminologie IS/ICT v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
EBA-OTIIOdborná terminologie v AJ: IS/ICTZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
OSISOdborný seminář - Informační systémyZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
OSOperační systémyZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
PG2Počítačová grafika IIZS 2019/2020 - PEFIng. David Procházka, Ph.D.
PAPPočítačové aplikaceZS 2019/2020 - PEFIng. Vít Ondroušek, Ph.D.
DPSKPočítačové sítě a komunikace pro DSP2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
PSPočítačové sítě IZS 2019/2020 - PEFIng. Jiří Balej, Ph.D.
PSAPočítačové sítě I v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Jiří Balej, Ph.D.
PS2Počítačové sítě IIZS 2019/2020 - PEFIng. Jiří Balej, Ph.D.
PS2APočítačové sítě II v AJZS 2019/2020 - PEFprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
PURAPokročilá uživatelská rozhraní v AJZS 2019/2020 - PEFIng. David Procházka, Ph.D.
AVTKPraxe vývojových technik KybernetikaZS 2019/2020 - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
CPPProgramovací jazyk C++ZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
CPPAProgramovací jazyk C++ v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
PJJProgramovací jazyk JavaZS 2019/2020 - PEFIng. Petr Jedlička, Ph.D.
PRLProgramovací jazyk PerlZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
PRLAProgramovací jazyk Perl v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
PTNProgramovací technikyZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
RKDŘízení kolejové dopravyZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
SEASociální a ekonomické aplikace GISZS 2019/2020 - PEFMgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
SISystémové inženýrstvíZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
DSISystémové inženýrství pro DSP2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
SIASystémové inženýrství v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.
TITeoretická informatikaZS 2019/2020 - PEFMgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
TIATeoretická informatika v AJZS 2019/2020 - PEFMgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
TZITeoretické základy informatikyZS 2019/2020 - PEFMgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
EBC-TZITeoretické základy informatikyZS 2019/2020 - PEFMgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
TPJTeorie programovacích jazykůZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
TPJATeorie programovacích jazyků v AJZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
UINUmělá inteligence a neuronové sítě2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
VUI2Umělá inteligence IIZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Kolomazník, Ph.D.
VUI2AUmělá inteligence II v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Jan Kolomazník, Ph.D.
EBC-UICTÚvod do ICTZS 2019/2020 - PEFIng. Pavel Haluza, Ph.D.
VASVyčíslitelnost a složitostZS 2019/2020 - PEFMgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
VA1Výpočetní technika a algoritmizace IZS 2019/2020 - PEFIng. Petr Jedlička, Ph.D.
VA1AVýpočetní technika a algoritmizace I v AJZS 2019/2020 - PEFIng. Dita Dlabolová, Ph.D.
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIZS 2019/2020 - PEFMgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
VT1Výpočetní technika IZS 2019/2020 - PEFIng. Pavel Haluza, Ph.D.
VT2Výpočetní technika IIZS 2019/2020 - PEFIng. Petr Jedlička, Ph.D.
WDWebový designZS 2019/2020 - PEFIng. Naděžda Chalupová, Ph.D.
WRDWordZS 2019/2020 - PEFIng. Naděžda Chalupová, Ph.D.
EBC-ZOOZáklady objektového návrhuZS 2019/2020 - PEFIng. David Procházka, Ph.D.
ZOOZáklady objektového návrhuZS 2019/2020 - PEFIng. David Procházka, Ph.D.
ZZDZískávání znalostí z databází2019/2020 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
ZDMZpracování dat pro manažeryZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička
ZTPZpracování textů na počítačiZS 2019/2020 - PEFdoc. Dr. Ing. Jiří Rybička

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.