Audiovizuální centrum (ÚVIS CP) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - CV - ICV.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
LS 2019/2020 - CV - ICV

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.