Ústav biotechniky zeleně (ZF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
D-DENDRDendrologie2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
D-DEDendrologie2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
D-POUROPoužití rostlin2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
D-PRPoužití rostlin2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
D-ZAUDZZakládání a údržba zeleně2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ARR2Aranžování rostlin 2LS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
DE1Dendrologie ILS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
DE2Dendrologie IILS 2019/2020 - LDFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
DE3Dendrologie IIILS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
FLA4Floristický ateliér 4LS 2019/2020 - ZFIng. Jiří Martinek, Ph.D.
IK1Interiérové květinářství ILS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
IK2Interiérové květinářství IILS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
KASZK-Arboristika SZLS 2019/2020 - ZFIng. Pavel Bulíř, Ph.D.
KKSZK-Květinářství SZLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
KPORK-Použití rostlinLS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
KP3SZK-Praktika 3 SZLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
KP5SZK-Praktika 5 SZLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
KSSZK-Seminář správců zeleněLS 2019/2020 - ZFIng. Lukáš Štefl, Ph.D.
KVET1Květinářství ILS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
KZ2Květinářství pro ZAKA IILS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
PR1Použití rostlin ILS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
POR1RPoužití rostlin I (RSZ)LS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
PR2Použití rostlin IILS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
PRAM2Praktika (mgr.) IILS 2019/2020 - ZFIng. Lukáš Štefl, Ph.D.
PKIVPraktika (mgr.) IVLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
PDSProjektová dokumentace stavebLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
SUBZSeminář Ústavu biotechniky zeleněLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
SEUBZSeminář Ústavu biotechniky zeleněLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
VOKRZVoda v krajině a zahraděLS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ZUZZakládání a údržba zeleněLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ZUZZakládání a údržba zeleněLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ZZ1Zakládání a údržba zeleně ILS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ZAUZ2Zakládání a údržba zeleně IILS 2019/2020 - ZFdoc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.