Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - AF, 2019/2020 - doktorská studia - ZF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
Metodologie a instrumentální analýza2019/2020 - doktorská studia - ZF
Metodologie vědecké práce2019/2020 - doktorská studia - ZF
2019/2020 - doktorská studia - ZF
Mimoprodukční ovocnářství2019/2020 - doktorská studia - ZFMgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Školkařství okrasných rostlin
2019/2020 - doktorská studia - ZF
Školkařství okrasných rostlin
2019/2020 - doktorská studia - ZF
2019/2020 - doktorská studia - AF
Bioklimatologie
LS 2019/2020 - ZF
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
LS 2019/2020 - ZFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
KDELS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - AFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
PEOZKPěstování ovoce a zeleniny KLS 2019/2020 - AFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
Školkařství okrasných rostlinLS 2019/2020 - ZFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
SORKA
LS 2019/2020 - ZF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
LS 2019/2020 - ZFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
Vinohradnictví
LS 2019/2020 - AF
Zahradnická produkce pro floristy
LS 2019/2020 - ZF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
LS 2019/2020 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
DENDMZS 2020/2021 - ZFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
Dendrologie pro floristy
ZS 2020/2021 - ZF
EOVOZS 2020/2021 - ZF
Extenzivní ovocnictví
ZS 2020/2021 - LDF
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
KLIKlimatologieZS 2020/2021 - ZFIng. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Metodologie a instrumentální analýza2020/2021 - doktorská studia - ZF
2020/2021 - doktorská studia - ZF
OZAOkrasné zahradnictví
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Ovocnictví a vinohradnictvíZS 2020/2021 - AF
SPSOR
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
2020/2021 - doktorská studia - ZF
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Školkařství okrasných rostlin IIZS 2020/2021 - ZFdoc. Dr. Ing. Petr Salaš
Vědy o Zemi I (KA)
ZS 2020/2021 - ZF
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
ZS 2020/2021 - ZF
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
ZS 2020/2021 - AF