Ústav účetnictví a daní (PEF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - PEF, ZS 2020/2021 - PEF, 2020/2021 - doktorská studia - PEF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
AUDZS 2020/2021 - PEF
EBC-DSDaňová soustava
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Daňové teorie
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
EBC-FUFinanční účetnictví 1ZS 2020/2021 - PEFIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - PEF
2020/2021 - doktorská studia - PEFprof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
MUCAManažerské účetnictví v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
EBA-OTDUZS 2020/2021 - PEFIng. Veronika Solilová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
Přímé daněZS 2020/2021 - PEFprof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Finanční účetnictví 1 v AJLS 2020/2021 - PEFIng. Břetislav Andrlík, Ph.D.
ENA-MUManažerské účetnictví v AJLS 2020/2021 - PEF
Mezinárodní účetní standardy v AJLS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.