Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - PEF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, 2019/2020 - doktorská studia - PEF, LS 2019/2020 - AF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - PEFdoc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - PEF
DMS
2019/2020 - doktorská studia - PEF
2019/2020 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Aplikované statistické metody
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
EKM1
LS 2019/2020 - PEF
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
EKM1A
LS 2019/2020 - PEF
EMMEkonomicko matematické metody
LS 2019/2020 - PEF
EMMAEkonomicko-matematické metody v AJ
LS 2019/2020 - PEF
Kvantitativní analýza rizikaLS 2019/2020 - PEF
Matematika ILS 2019/2020 - PEFdoc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
MT2
LS 2019/2020 - PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
MT2AMatematika II v AJLS 2019/2020 - PEFRNDr. Karel Mikulášek, Ph.D.
LS 2019/2020 - PEFdoc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
OVA
LS 2019/2020 - PEF
PEMPokročilé ekonomicko-matematické metodyLS 2019/2020 - PEF
PSMPokročilé statistické metody a modelyLS 2019/2020 - PEF
Statistické zpracování dat
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
STZPDKStatistické zpracování dat KLS 2019/2020 - AF
ST1
LS 2019/2020 - PEF
Systémy oficiální statistikyLS 2019/2020 - PEF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
AMA
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
AMA2
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Ekonometrie IZS 2020/2021 - PEF
EKM2
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
EKM2AZS 2020/2021 - PEF
Ekonomicko matematické metodyZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Ekonomicko-matematické metody v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
EDC-KM
2020/2021 - doktorská studia - PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
MSTMakroekonomická statistika
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
ENC-MAST
ZS 2020/2021 - PEF
Matematika
ZS 2020/2021 - PEF
EBA-MTMatematika v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
EBA-OTKM
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
OSKMZS 2020/2021 - PEFdoc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
OVZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
DMSA
2020/2021 - doktorská studia - PEF
Statistická analýza v software StatisticaZS 2020/2021 - PEFMgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Statistické zpracování dat
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
ST1ZS 2020/2021 - PEF
ST1AZS 2020/2021 - PEF
Systémy oficiální statistiky
ZS 2020/2021 - PEF
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
EBC-UMTUžitá matematika
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
EKM1ALS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Operační výzkum v AJLS 2020/2021 - PEF
EBA-STLS 2020/2021 - PEF