Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Aplikovaná ekofyziologie lesních dřevin2020/2021 - doktorská studia - LDF
GNSDZS 2020/2021 - LDF
GSLDGenetika a šlechtění lesních dřevinZS 2020/2021 - LDF
GSD
ZS 2020/2021 - LDF
ILKIntenzívní lesní kultury
ZS 2020/2021 - LDF
Pěstění lesa pro doktorská studia
2020/2021 - doktorská studia - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
PLO
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
PLZUPěstění lesů zvláštního určení
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Pěstování speciálního sadebního materiálu
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
PSSMPěstování speciálního sadebního materiáluZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
PPLE
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
PRS
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
RLD2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
SPLSpeciální pěstění lesů
2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
VKG
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Ing. Roman Longauer, CSc.
ZDVG
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
ZAKZakládání lesaZS 2020/2021 - LDF
ZAKL
ZS 2020/2021 - LDF
Zakládání lesů
2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZLESZáklady lesnictvíZS 2020/2021 - LDF
Zalesňování extrémních lokalit
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.