Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF, 2020/2021 - doktorské štúdiá - AF, ZS 2020/2021 - AF, ZS 2020/2021 - ZF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
AMM2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Aplikovaná mykologie pro Ph.D. studium2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
FMEFZS 2020/2021 - LDFdoc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
BGEBiogeografie
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Biotechnologie lesních dřevin2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. RNDr. Jana Krajňáková, CSc.
EKFDHEkofyziologie dřevních hub
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ECZEkologie chovů zvěře
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Ekologie živočichů
ZS 2020/2021 - LDF
Ekologie živočichů
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Ekologie živočichů a aplikovaná zoologie2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
EMYSEkonomika a řízení myslivosti
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Entomologie aplikovaná2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Fytopatologie dřevin2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFprof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fytopatologie IIZS 2020/2021 - ZF
CHDARChoroby dřevin a rostlinolékařství
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
IGOL
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
LFT2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFprof. Dr. Ing. Libor Jankovský
LFARLesnická fytopatologie a rostlinolékařství
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
LTOLLesnická typologie v ochraně lesa
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
MKSMMykorhizní symbiózy2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
MLZEMykoviry v lesnických a zemědělských ekosystémech2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Myslivost2020/2021 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
Myslivost
ZS 2020/2021 - LDF
Myslivost
ZS 2020/2021 - AF
OCHRLOchrana lesa
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Ochrana lesů2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Ochrana přírody a management
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ornitologie
2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
ZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Libor Jankovský
ZS 2020/2021 - LDF
PPA
ZS 2020/2021 - LDF
Stresová ekologie dřevin
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Stresová fyziologie rostlin
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
SFTSystém a fylogenese thallobiont
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
Úvod do studia lesnictvíZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
ZOLZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.