Ústav techniky (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - ICV, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Dřevosklady
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
EKVPEkologizace výrobních procesů2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
ENVBEnergetické využívání biomasy2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
ERGO2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
PRVSProvozni spolehlivost2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Přidružená lesní těžba a výroba
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
PP2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
PPR
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
SVT2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
TME2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
TTMVTermodynamika, tekutinové mechanismy a vzduchotechnika
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Základy konstrukce strojů
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZTCH
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
AZEAlternativní zdroje energieLS 2019/2020 - LDF
Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
LS 2019/2020 - LDF
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
ZEOSErgonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
HTLTLS 2019/2020 - LDFIng. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Lesnické a dřevařské strojeLS 2019/2020 - ICV
Non-Wood Forest Products
LS 2019/2020 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
PMPL
LS 2019/2020 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Práce s motorovou pilou
LS 2019/2020 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Práce s motorovou pilou pro arboristy
LS 2019/2020 - LDF
PLVPřidružená lesní výrobaLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
Správní činnost a organizace práce v arboristice
LS 2019/2020 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
STROMLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
ZSTML
LS 2019/2020 - LDF
TVBLS 2019/2020 - LDF
Technologické postupy v arboristice
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Základy technikyLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
Alternativní zdroje energieZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZS 2020/2021 - LDFIng. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
EVBDZS 2020/2021 - LDF
EVBM
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
ERGOMErgonometrieZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFMgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
ERC
ZS 2020/2021 - LDF
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Lesní technika (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
LAZMLesnická a zemědělská mechanizace
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Management pracovní a požární bezpečnostiZS 2020/2021 - LDF
PMPL
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
PMPPráce s motorovou pilou
ZS 2020/2021 - LDF
ZSCMSocial CommunicationZS 2020/2021 - LDF
TTDD
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
TTARTechnika pro arboristy
ZS 2020/2021 - LDF
TTA1ZS 2020/2021 - LDFIng. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
LTTEFTěžba a doprava dříví v evropských lesích (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
TSTVTrendy u stavebně truhlářských výrobků
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
ZTZáklady technikyZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZKLTZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.