Ústav techniky (LDF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - LDF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
ASDAntropometrická standardizace
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Bezpečnost a hygiena práce
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
BPL
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
Dřevosklady
2020/2021 - doktorská studia - LDF
EKVPEkologizace výrobních procesů2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
EVBDEnergetické vlastnosti budovZS 2020/2021 - LDFIng. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
Energetické využití biomasy
ZS 2020/2021 - LDF
ENVBEnergetické využívání biomasy
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Energetické využívání biomasy a jiných obnovitelných zdrojů
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
ERGOM
ZS 2020/2021 - LDF
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Ergonomie2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDFMgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Ergonomie člověka
ZS 2020/2021 - LDF
Lesní technika (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
LAZMZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Logistika, distribuce a uskladňování dříví2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
MPPBManagement pracovní a požární bezpečnostiZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
OP2020/2021 - doktorská studia - LDFMgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
PMPLPráce s motorovou pilou
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
PSSZProvozní spolehlivost strojů a zařízení
2020/2021 - doktorská studia - LDF
PLTV
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Příprava pracovišť2020/2021 - doktorská studia - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Psychologie práce2020/2021 - doktorská studia - LDF
Social CommunicationZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDFMgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
STRM
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Světové výrobní technologie pro LH2020/2021 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
TPPN
2020/2021 - doktorská studia - LDF
TTDDTechnika a technologie dopravy dříví
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
TTLS
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
TMETekutinové mechanismy
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
TMES
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Tepelná technikaZS 2020/2021 - LDF
TTMVTermodynamika, tekutinové mechanismy a vzduchotechnika
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Těžba a doprava dříví v evropských lesích (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
Trendy u stavebně truhlářských výrobkůZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZKS2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZTCHZáklady techniky
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZKLTZáklady technikyZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
ZT
ZS 2020/2021 - LDF
Zásady a principy konstruování strojů2020/2021 - doktorská studia - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.