Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BOPBiotechnická opatření v povodích
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
KUZP
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
KRPL-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
LZSLesnické a zemědělské stavby2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
PZPPéče o životní prostředí2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
POK2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
RRKRekultivace a revitalizace krajiny
2019/2020 - doktorská studia - LDF
SFLSpolečenské funkce lesů2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
HDRA
LS 2019/2020 - LDF
HYDRO
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jana Marková, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
LHYD
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Péče o dřevinnou vegetaci v krajiněLS 2019/2020 - LDF
ZLPRDLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
STPAStavitelství pro arboristikuLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
UVRPÚprava vodního režimu půdLS 2019/2020 - LDF
UTHBLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Víceužitkové lesnictví (v AJ)LS 2019/2020 - LDF
Voda v krajině tropů a subtropů
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
ZSDKZačleňování staveb do krajiny
LS 2019/2020 - LDF
ZCADZáklady Autocadu
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
ZK
LS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
CAD systémyZS 2020/2021 - LDFIng. Petr Pelikán, Ph.D.
Cestovní ruch a krajinná rekreologie
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Funkce krajinné vegetaceZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
FLZPFunkce lesa v životním prostředíZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
HPOP
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Hydrotechnické stavbyZS 2020/2021 - LDF
Krajinná rekreologie (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
Lesní odvozní cesty (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
LHYDLesnická hydrologieZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Deutscher, Ph.D.
RVKP
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Revitalizace vodních tokůZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
SMDSStavební hmoty a materiályZS 2020/2021 - LDFIng. Pavla Kotásková, Ph.D.
TSTMTechnická a stavební mechanika
ZS 2020/2021 - LDF
UKIIZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
UZMRÚzemní rozvojZS 2020/2021 - LDFIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Vodohospodářské stavbyZS 2020/2021 - LDF
Vodohospodářské stavby pro plnění funkcí lesa
ZS 2020/2021 - LDF
ZPSBZS 2020/2021 - LDF
Zpřístupňování lesa
ZS 2020/2021 - LDF
Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí
ZS 2020/2021 - LDF