Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, 2020/2021 - doktorská studia - LDF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Biotechnická opatření v povodích2020/2021 - doktorská studia - LDF
CAD
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
CFLCelospolečenské funkce lesů a krajinné vegetace
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Cestovní ruch a krajinná rekreologieZS 2020/2021 - LDF
FKVFunkce krajinné vegetaceZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
FLZZS 2020/2021 - LDF
Funkce lesů v životním prostředí
2020/2021 - doktorská studia - LDF
HKM
2020/2021 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Hydrologie a protierozní ochrana půdy
ZS 2020/2021 - LDF
HYSTZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KPER
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KRPL-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
LSMLesnické meliorace2020/2021 - doktorská studia - LDF
Malé vodní nádržeZS 2020/2021 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
Mechanika zeminZS 2020/2021 - LDF
MZMechanika zemin
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Ing. Karel Zlatuška, CSc.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Lenka Ševelová, Ph.D.
PZP
2020/2021 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
PSVPozemní stavby v krajiněZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
POK
2020/2021 - doktorská studia - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDFDr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
SFLSpolečenské funkce lesů2020/2021 - doktorská studia - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
TMKI
ZS 2020/2021 - LDF
TSTMTechnická a stavební mechanika
ZS 2020/2021 - LDF
2020/2021 - doktorská studia - LDF
TTSP2020/2021 - doktorská studia - LDFIng. Karel Zlatuška, CSc.
Účelové komunikace v krajiněZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
UPS
2020/2021 - doktorská studia - LDF
UPARR
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
UZMRÚzemní rozvojZS 2020/2021 - LDFIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
VOKR2020/2021 - doktorská studia - LDF
VKVVoda v krajině a její využití a ochranaZS 2020/2021 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
WSSVodní hospodářství a kvalita vod (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Vodní hospodářství a ochrana vod
2020/2021 - doktorská studia - AF
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZPKRZpřístupňování krajiny
2020/2021 - doktorská studia - LDF
Zpřístupňování lesaZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.