Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - AF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
AMR2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Aplikovaná dendrologie2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
BIOG2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BDFI2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BFAP2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
BOTA2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTSII2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DNDRDendrologie
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DENDRA
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie s ekologií dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DNEL2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
EFLDEkofyziologie lesních dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Ekofyziologie lesních dřevin2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
EK2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Geobiocenologická typologie krajiny2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
Geobiocenologická typologie lesa a krajiny2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
Geobiocenologická typologie lesů
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
KMG2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Jan Čermák, CSc.
OPK-DOchrana přírody a krajiny2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Péče o genofond a chráněná území2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Příroda a člověk v hlocénu2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
VPADVodní provoz a architektura dřevin
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
VDPZVyužití DPZ pro monitorování lesa2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFIng. Kamil Král, Ph.D.
AFD
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Peter Mendel
LS 2019/2020 - LDF
BOTBotanika
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTAN
LS 2019/2020 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Botanika pro ZAKA II
LS 2019/2020 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTARBotanika (RSZ)LS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - LDFIng. Hana Habrová, Ph.D.
DENDRLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - LDFIng. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Dendrologie evropských dřevin (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DE3Dendrologie IIILS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DENDL
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie subtropů a tropů
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DVLEDisturbance v lesních ekosystémechLS 2019/2020 - LDF
EFDLS 2019/2020 - ZFIng. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Ekofyziologie dřevin (v AJ)LS 2019/2020 - LDF
Ekofyziologie lesních dřevin
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
EKOLEkologieLS 2019/2020 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
ZLENCEkologie krajiny (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
Fytocenologie
LS 2019/2020 - ZF
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
FCELS 2019/2020 - ZFIng. Michal Friedl, Ph.D.
GEOBI
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
GBCGeobiocenologieLS 2019/2020 - ZF
ZGEBILS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
Komplexní terénní cvičení
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
FEEFLesní ekosystémy Evropy (v AJ)LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
ZFOBLS 2019/2020 - LDFIng. Hana Habrová, Ph.D.
LBOTS
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
LFATLS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
LEV
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
KOCHPOchrana přírody
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Ochrana přírody a její legislativní úpravaLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
UZRTS
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Anatomie a fyziologie dřevin
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
BOTBotanika
ZS 2020/2021 - LDF
BOTAN
ZS 2020/2021 - ZF
Botanika pro ZAKA IIZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
DKD
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
DENDADendrologieZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - AF
Dendrologie IIIZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DENDendronikaZS 2020/2021 - LDF
DMPDynamika a management přirozených lesů temperátní zóny Evropy
ZS 2020/2021 - LDF
ZETS
ZS 2020/2021 - LDF
EKLKEkologie krajinyZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
ZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
ZS 2020/2021 - LDF
FYTOCZS 2020/2021 - ZFIng. Michal Friedl, Ph.D.
FytocenologieZS 2020/2021 - ZFIng. Michal Friedl, Ph.D.
Kulturní vlivy na práci v SaT
ZS 2020/2021 - LDF
LBOTOLesnická botanika obecná
ZS 2020/2021 - LDF
LEVLesy EvropyZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
MBDMěření v biologii dřevinZS 2020/2021 - LDFIng. Martin Šenfeldr, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
PBEF
ZS 2020/2021 - LDF
GMO
ZS 2020/2021 - LDF
RNDr. Dagmar Jirsová
SAIEUZS 2020/2021 - LDFIng. Daniel Volařík, Ph.D.
STAEZS 2020/2021 - LDFIng. Daniel Volařík, Ph.D.
Vegetační ekologie subtropůZS 2020/2021 - LDF
Výchova k ochraně přírody a krajiny
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
ZDNDZáklady dendrologieZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZOPZZáklady obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
ZAVVZáklady vědecké výchovy
ZS 2020/2021 - LDF