Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
AMR
2019/2020 - doktorská studia - LDF
ADEN2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
BIOGBiogeografie2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
BFAP2019/2020 - doktorská studia - LDF
Botanika
2019/2020 - doktorská studia - LDF
BOTSI
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BOTSIIBotanika speciální II2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Dendrologie2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DELD2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DENDRADendrologie aplikovaná2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
DNELDendrologie s ekologií lesních dřevin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Dendrologie s ekologií lesních dřevin
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendronika
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
EK2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
Fytogeografie
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
GTK
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
GBTLGeobiocenologická typologie lesa a krajiny2019/2020 - doktorská studia - LDF
GTLGeobiocenologická typologie lesů
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
MVPE2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
PGCHU2019/2020 - doktorská studia - LDF
Příroda a člověk v hlocénu
2019/2020 - doktorská studia - LDF
VPAD
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Peter Mendel
BEXP
LS 2019/2020 - LDF
Botanika
LS 2019/2020 - LDF
BOTANLS 2019/2020 - ZF
BZ2
LS 2019/2020 - ZF
BOTARLS 2019/2020 - ZF
BOTSP
LS 2019/2020 - LDF
DENDR
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - LDF
ZDEFT
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Dendrologie IIILS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
Dendrologie subtropů a tropů
LS 2019/2020 - LDF
Disturbance v lesních ekosystémechLS 2019/2020 - LDF
EFDLS 2019/2020 - ZFIng. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
ZEOWEkofyziologie dřevin (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
EKOL
LS 2019/2020 - LDF
Ekologie krajiny (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
FCEFytocenologie
LS 2019/2020 - ZF
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
FYTOCFytocenologie
LS 2019/2020 - ZF
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
GEOBILS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - ZF
ZGEBIGeobiocenologie (v AJ)LS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
LS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Štykar
FEEF
LS 2019/2020 - LDF
ZFOB
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Lesnická fytocenologie a typologieLS 2019/2020 - LDF
Lesy EvropyLS 2019/2020 - LDF
MAPBK
LS 2019/2020 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
LS 2019/2020 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
OPLU
LS 2019/2020 - LDF
Ochrana přírody (v AJ)LS 2019/2020 - LDFIng. Petr Jelínek, Ph.D.
UZRTS
LS 2019/2020 - LDF
Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Anatomie a fyziologie dřevinZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZAG
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
BZ2Botanika pro ZAKA II
ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
DKDDendrologieZS 2020/2021 - LDF
DENDADendrologieZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Dynamika a management přirozených lesů temperátní zóny Evropy
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
ZETS
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
EKLKZS 2020/2021 - LDF
EKKR
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ekosystémy subtropů a tropů
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
FYTOCZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
Kulturní vlivy na práci v SaT
ZS 2020/2021 - LDF
Mgr. Markéta Smrčková
Lesnická botanika obecnáZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Lesnická botanika speciálníZS 2020/2021 - LDFIng. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Lesy Evropy
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Měření v biologii dřevin
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
OPAEP
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
PBEFZS 2020/2021 - LDF
GMORizika a přínosy geneticky modifikovaných organizmů (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
Statistical Analyses in Ecology Using R
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
Vegetační ekologie subtropů
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
VOPKVýchova k ochraně přírody a krajinyZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Petr Maděra
ZS 2020/2021 - LDFIng. Martin Šenfeldr, Ph.D.
ZMAFZS 2020/2021 - LDF
ZOPZ
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Radim Matula, Ph.D.