Ústav geologie a pedologie (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - ZF.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
BLPBiologie lesních půd
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
GCHP2019/2020 - doktorská studia - LDF
LPD
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Pedologie2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - AF
APEDLS 2019/2020 - LDFIng. Aleš Kučera, Ph.D.
ZASSLS 2019/2020 - LDFIng. Aleš Kučera, Ph.D.
GEPRAGeologické praktikumLS 2019/2020 - LDF
ZHRLJak číst v krajině (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
UKNTKámen jako materiál ve stavbách
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
KVAGKvartérní geologie
LS 2019/2020 - LDF
Lesnická pedologie
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFdoc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
LS 2019/2020 - ZF
VEZE2Vědy o Zemi II (KA)LS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - ZF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
AGLSHZS 2020/2021 - LDFdoc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
APEDAplikovaná pedologie
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
APO
ZS 2020/2021 - LDF
EGEFGeochemie prostředí (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
GEGEGeologie
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
GPARZS 2020/2021 - LDF
GAFGGeomorfologie a fyzická geografie
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Pedologie (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF