Děkanát LDF (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
Disertační práce
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
EMAEntomologie aplikovaná2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
EPOL
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. RNDr. Ing. Jan Zach, CSc.
ODPObhajoba doktorské práce
2019/2020 - doktorská studia - LDF
SDZ
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Bakalářská práceLS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
BPN
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Diplomová práceLS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Diplomová práceLS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
ERSMS
LS 2019/2020 - LDF
Final ProjectLS 2019/2020 - LDF
FSE
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
PXO
LS 2019/2020 - LDF
Praxe odborná (v AJ)
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Praxe volitelná (N-TMZD)
LS 2019/2020 - LDF
PRXV
LS 2019/2020 - LDF
Provozní praxe ARBLS 2019/2020 - LDF
PRXDProvozní praxe DREVLS 2019/2020 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXOK
LS 2019/2020 - LDF
PRX2LS 2019/2020 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Provozní praxe STAV
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
SZZStátní závěrečná zkouškaLS 2019/2020 - LDFMgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
PRXALS 2019/2020 - LDF
PRXDRVýrobní praxe DREV
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXK
LS 2019/2020 - LDF
PRX1Výrobní praxe LES
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Výrobní praxe TROP
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Praxe odborná
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
PXO
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Praxe volitelná (B-TMZD)ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
PXV
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
PRXV
ZS 2020/2021 - LDF
Provozní praxe ARBZS 2020/2021 - LDF
PRXD
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXOK
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
PRX2Provozní praxe LES
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXNZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXOT
ZS 2020/2021 - LDF
PRX3Předdiplomní praxe
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
PRXNLZS 2020/2021 - LDF
PRXA
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
PRX1
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF