Ústav ekologie lesa (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
Ekologie lesa
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Fytologie
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.
LBKL-DLesnická bioklimatologie
2019/2020 - doktorská studia - AF
LBKL
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
Metody studia lesních ekosystémů2019/2020 - doktorská studia - LDF
MSTZ-DMetody studia živočichů2019/2020 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
EKLDEkofyziologie lesních dřevin
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
EKLEkologie lesa
ZS 2020/2021 - LDF
Ekologie lesa (v AJ)ZS 2020/2021 - LDF