Ústav ekologie lesa (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2018/2019 - LDF, 2018/2019 - doktorská studia - AF, 2018/2019 - doktorská studia - LDF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
EKOFY-DEkofyziologie rostlin2018/2019 - doktorská studia - AFprof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
ELEkologie lesa2018/2019 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
EKOEkologie obecná2018/2019 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
FYTOFytologie2018/2019 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jan Čermák, CSc.
LBKL-DLesnická bioklimatologie2018/2019 - doktorská studia - AFdoc. RNDr. Irena Marková, CSc.
LBKLLesnická bioklimatologie2018/2019 - doktorská studia - LDFdoc. RNDr. Irena Marková, CSc.
MSEMetody studia lesních ekosystémů2018/2019 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
MSTZ-DMetody studia živočichů2018/2019 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
EKLDEkofyziologie lesních dřevinLS 2018/2019 - LDFdoc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
EKLEkologie lesaZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
FORECOLEkologie lesa (v AJ)ZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.