Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2019/2020 - doktorská studia - LDF
CPCCNC programování v CAM systémech
2019/2020 - doktorská studia - LDF
DMSC
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
DSN
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Štefan Schneider, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
IPSDN2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
KNVZ
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.
KPM
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
MIPU2019/2020 - doktorská studia - LDFIng. Zdeněk Muzikář, Ph.D.
NBBNábytek a bydlení
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
2019/2020 - doktorská studia - LDF
NPBNábytek a procesy bydlení2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
Nábytek a prostředí interiéru
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
PNNKPevnostné navrhovanie nábytkových konštrukcií
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Procesy dokončování povrchových úprav a jejich vliv na ŽP
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
PROD
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
SZNSoudní znalectví nábytku2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDFIng. Karel Krontorád, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
TKN2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Juraj Veselovský, Ph.D.
TTKTvorba a tvar konstrukčního detailu
2019/2020 - doktorská studia - LDF
ZKD2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
ADPAdministrativa provozu (modul O, V)
LS 2019/2020 - LDF
Aplikace CAD/CAM 3D
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Lukáš Fictum
Aplikovaná tvorba v dílně
LS 2019/2020 - LDF
ADN2Ateliér designu nábytku II
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ateliér grafického designu IILS 2019/2020 - LDF
AIPS2LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
AINAteliér interiéru (modul O, D)LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
Ateliér modelů nábytkuLS 2019/2020 - LDF
Ateliér nábytkové tvorby I (modul D)
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Ateliér nábytkových souborů IILS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.
ANS3LS 2019/2020 - LDF
ANI2Ateliér navrhování interiéru IILS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
ANI3Ateliér navrhování interiéru IIILS 2019/2020 - LDFIng. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
ANI4Ateliér navrhování interiéru IV
LS 2019/2020 - LDF
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
APD3LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFakad. soch. Tamara Buganská
ESBBydleníLS 2019/2020 - LDF
CAD vizualizace II
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
PPEDokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomie
LS 2019/2020 - LDF
Ergonomie designu (v AJ) (OP VVV)
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Interiérové konstrukce
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
IKON
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
KN1Konstrukce nábytku I
LS 2019/2020 - LDF
Konstrukce nábytku IILS 2019/2020 - LDFIng. Zdeněk Holouš, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
KN3
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
CAD2
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Lukáš Fictum
Modelování v CAD II
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
NDM
LS 2019/2020 - LDF
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Nábytek a lidské tělo
LS 2019/2020 - LDF
Nábytkářské stroje a nástroje (modul V)
LS 2019/2020 - LDF
Navrhování nábytkuLS 2019/2020 - LDFIng. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
OSNLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
PNN
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
PLNH2LS 2019/2020 - LDF
PMVCPočítačové modelování v CADLS 2019/2020 - LDFIng. Lukáš Fictum
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Softwarová podpora managementu nábytkářského průmysluLS 2019/2020 - LDF
Současný nábytkový designLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
SNALS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
SMKLS 2019/2020 - LDF
TKTechnické kreslení v nábytkářstvíLS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Techniky tvorby interiéru I (I)LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Technologie výroby nábytku ILS 2019/2020 - LDFIng. Josef Hlavatý, Ph.D.
TVN2Tvorba nábytku II
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Vnitřní prostředí budovLS 2019/2020 - LDF
Výkresy nábytkuLS 2019/2020 - LDFIng. Zdeněk Holouš, Ph.D.
Výroba čalouněného nábytkuLS 2019/2020 - LDFIng. Josef Hlavatý, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Výroba v systému CAD/CAMLS 2019/2020 - LDF
Výtvarná výchova II
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
ZDNLS 2019/2020 - LDF
ZTT1Základy techniky tvorbyLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
ZKNLS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Architektura
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
ATD1
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Ateliér designu nábytku III
ZS 2020/2021 - LDF
MgA. Petr Novague
ZS 2020/2021 - LDFakad. soch. Tamara Buganská
AIPS
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
Ateliér kresbyZS 2020/2021 - LDF
ANT2Ateliér nábytkové tvorby II (modul D)
ZS 2020/2021 - LDF
ANS1
ZS 2020/2021 - LDF
Ateliér nábytkových souborů IV
ZS 2020/2021 - LDF
ANS5Atelier nábytkových souborů V
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
ANI1Ateliér navrhování interiéru I
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Ateliér produktového designu IZS 2020/2021 - LDF
APD2Ateliér produktového designu IIZS 2020/2021 - LDF
AVIAteliér veřejného interiéru
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.
CV1
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
VOSN
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
DUDějiny umění
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Design, historie, současné trendy
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
HUMIHumanizace mikroprostředí
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Lukáš Fictum
CHPLChemie pomocných látekZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Interiérové konstrukceZS 2020/2021 - LDFdoc. Dr. Ing. Petr Brunecký
IKONInteriérové konstrukceZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
Konstrukce nábytku I
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
KN2ZS 2020/2021 - LDFIng. Zdeněk Holouš, Ph.D.
KNN3
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
Konstruování nábytku v CAD IZS 2020/2021 - LDF
K3CAD
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Milan Šimek, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Milan Šimek, Ph.D.
NNSNavrhování nábytkových solitérůZS 2020/2021 - LDFMgA. Petr Novague
ZS 2020/2021 - LDF
PPHNPamátková péče o historický nábytekZS 2020/2021 - LDFIng. Josef Hlavatý, Ph.D.
PNN
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Plasty, lepidla a nátěrové hmotyZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZRJŘízení jakostiZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
RNSALŘízení nábytkářských strojů a linekZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Speciální výrobní technologie
ZS 2020/2021 - LDF
SRKSystémy řízení kvality
ZS 2020/2021 - LDF
Technická infrastruktura interiéru
ZS 2020/2021 - LDF
Technické kresleníZS 2020/2021 - LDF
TTVN2
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
TTP1Techniky tvorby interiéru I (I)ZS 2020/2021 - LDF
TECHVITechniky vizualizaceZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Zdeněk Holouš, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Josef Hlavatý, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
TVN2Tvorba nábytku IIZS 2020/2021 - LDF
TPTNZS 2020/2021 - LDF
TZTNTypologie a tvorba nábytku (B-TVN)ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
TVINTypologie interiéru
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
UDSÚvod do stavitelstvíZS 2020/2021 - LDFIng. Jitka Čechová
VTV1
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Výroba nábytku v CAD/CAM (modul D, O, V)
ZS 2020/2021 - LDF
VNNVýroba nedřevěného nábytkuZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
3D Printing
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
DPR
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.