Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
CFL2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
HKMHodnocení krajiny v GIS pro územní management
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Krajinné a územní plánování2019/2020 - doktorská studia - LDF
KPERKrajinné a územní plánování Evropského regionu2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
KRPL-D2019/2020 - doktorská studia - AF
LZSLesnické a zemědělské stavby2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Mechanika zemin2019/2020 - doktorská studia - LDFIng. Karel Zlatuška, CSc.
Péče o životní prostředí
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Protierozní ochrana krajiny
2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDFDr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
SFL
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
TCHM2019/2020 - doktorská studia - LDF
Technika a technologie stavebních prací
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Ing. Karel Zlatuška, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Karel Hanák, CSc.
Voda v krajině2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - AF
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
ZPKR
2019/2020 - doktorská studia - LDF
FLZP
LS 2019/2020 - LDF
HDRAHydraulika
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Jana Marková, Ph.D.
HYDROHydrologieLS 2019/2020 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
KCDLS 2019/2020 - LDF
ZFAR
LS 2019/2020 - LDF
LHYDLesnická hydrologie
LS 2019/2020 - LDF
Odpadové hospodářství a rekultivace
LS 2019/2020 - LDF
PEDVKPéče o dřevinnou vegetaci v krajině
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Plánování krajiny a regionální rozvoj (v AJ)LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
PSVKLS 2019/2020 - LDF
STPALS 2019/2020 - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
LS 2019/2020 - LDF
UVRPÚprava vodního režimu půdLS 2019/2020 - LDFIng. Petr Pelikán, Ph.D.
UTHBÚprava vodních toků a hrazení bystřinLS 2019/2020 - LDF
UZRÚzemní rozvojLS 2019/2020 - LDF
MULF
LS 2019/2020 - LDF
VVKTAS
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Začleňování staveb do krajiny
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Zpřístupňovací stavby pro plnění funkcí lesaLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
ZK
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
CAD systémyZS 2020/2021 - LDF
KRCestovní ruch a krajinná rekreologie
ZS 2020/2021 - LDF
Funkce krajinné vegetace
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
HYSTZS 2020/2021 - LDFprof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
ZLRECKrajinná rekreologie (v AJ)ZS 2020/2021 - LDFIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
ZFARLesní odvozní cesty (v AJ)ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Lesnická hydrologie
ZS 2020/2021 - LDF
MVNVZS 2020/2021 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
POBUZS 2020/2021 - LDF
SMDSStavební hmoty a materiály
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Technická a stavební mechanikaZS 2020/2021 - LDF
UKIIZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
UPARRZS 2020/2021 - LDF
UZMRÚzemní rozvoj
ZS 2020/2021 - LDF
VKVVoda v krajině a její využití a ochrana
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Jana Marková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFIng. Jana Marková, Ph.D.
VSPFVodohospodářské stavby pro plnění funkcí lesa
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
ZPSBZáklady projektování staveb
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF