Ústav matematiky (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - LDF, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Aplikovaná matematika
LS 2019/2020 - LDF
AM-DIAplikovaná matematikaLS 2019/2020 - LDFdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
IMTInženýrská matematikaLS 2019/2020 - LDFMgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
IMTDInženýrská matematika pro NI
LS 2019/2020 - LDF
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Konstruktivní geometrieLS 2019/2020 - LDF
KG-K
LS 2019/2020 - LDF
KGK
LS 2019/2020 - LDF
LS 2019/2020 - LDFMgr. Petr Liška, Ph.D.
KMTLS 2019/2020 - LDFdoc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
MTMatematika
LS 2019/2020 - LDF
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
RRMAT
LS 2019/2020 - FRRMS
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF
Matematika
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
RNDr. Ludmila Stará
Z-MTMatematika (v AJ)LS 2019/2020 - LDF
Vyšší matematikaLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFRNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.
ZVMTLS 2019/2020 - LDFMgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
ZVMTZáklady vyšší matematikyLS 2019/2020 - AF
M-ZEMK
LS 2019/2020 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Deskriptivní geometrie
ZS 2020/2021 - LDF
INMTInženýrská matematika
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Matematika
ZS 2020/2021 - AF
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
RRMATMatematika
ZS 2020/2021 - FRRMS
MTZS 2020/2021 - AFdoc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
MT
ZS 2020/2021 - LDF
MTLZS 2020/2021 - LDFMgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
Matematika - seminářZS 2020/2021 - AFRNDr. Ludmila Stará
Matematika - seminář KZS 2020/2021 - AF
MATM1ZS 2020/2021 - AFdoc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDF
RRMATAZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Simona Fišnarová, Ph.D.
Technické kreslení a konstruktivní geometrieZS 2020/2021 - LDFMgr. Marie Koktavá, Ph.D.
Vysokoškolská matematika
ZS 2020/2021 - ICV
ZVMT
ZS 2020/2021 - LDF
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.