Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - ZF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ADF2019/2020 - doktorská studia - LDF
AGD
2019/2020 - doktorská studia - LDF
AZGMAutomatizované zpracování geodetických dat
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Dendrometrie
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Digitální fotogrammetrie a vizualizace2019/2020 - doktorská studia - LDF
Digitální modely reliéfu terénu a topografické modelování
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Geografické informační systémy2019/2020 - doktorská studia - ZFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Geografické informační systémy
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
GINF2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Geostatistika2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Hospodářská úprava lesa2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
ILDGIntegrace lesnických dat v GIS2019/2020 - doktorská studia - LDF
KTV
2019/2020 - doktorská studia - LDF
LHG
2019/2020 - doktorská studia - LDF
LTK
2019/2020 - doktorská studia - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
MAGPSMetody a aplikace GPS2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Nauka o produkci a výnosu z lesa2019/2020 - doktorská studia - LDF
POS2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
PU
2019/2020 - doktorská studia - LDF
STMTStatistické metody2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Statistika2019/2020 - doktorská studia - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - LDF
Využití DPZ a GIS pro studium krajiny
2019/2020 - doktorská studia - LDF
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
DSARDendrometrie a statistikaLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
GPEVGeodézie a pozemková evidence
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Geodézie v lesnictví a pozemková evidence
LS 2019/2020 - LDF
Geodezie 2
LS 2019/2020 - AF
GPZPGeoinformatika pro závěrečné práce
LS 2019/2020 - LDF
HULS
LS 2019/2020 - LDF
Lesnická biometrie a modelování (v AJ)LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Práce s prostorovými datyLS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
SKKStatistická kontrola kvality
LS 2019/2020 - LDF
STMETStatistické metody
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
ZSLR
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství
LS 2019/2020 - LDF
ZDAGZáklady DPZ a GISLS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
DSARZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - ZF
Geodézie (RSZ)
ZS 2020/2021 - ZF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - ZFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
GISGeoinformační systémy
ZS 2020/2021 - LDF
Geoinformační systémy (v AJ)
ZS 2020/2021 - LDF
GPZPGeoinformatika pro závěrečné práceZS 2020/2021 - LDF
HOSPHospodářská úprava strukturně bohatých lesů
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
BMEFLesnická biometrie a modelování (v AJ)ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
ZS 2020/2021 - LDF
NRLENauka o růstu lesaZS 2020/2021 - LDF
PUPOPPozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
SKKStatistická kontrola kvality
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
STSKStatistikaZS 2020/2021 - LDF
ANDStatistika pro závěrečné práce
ZS 2020/2021 - LDF
VGDPVyužití GIS a DPZ pro krajinné inženýrstvíZS 2020/2021 - LDF
ZDH
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý