Děkanát AF (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
DDP2020/2021 - doktorská studia - AF
MBIOR-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
Obhajoba doktorské disertační práce
2020/2021 - doktorská studia - AF
ZS 2020/2021 - AF
SBZ
ZS 2020/2021 - AF
Státní doktorská zkouška
2020/2021 - doktorská studia - AF
ZS 2020/2021 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.