Ústav podnikové ekonomiky (PEF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - AF, LS 2020/2021 - PEF, ZS 2020/2021 - PEF, 2020/2021 - doktorská studia - PEF, ZS 2020/2021 - doktorská studia - PEF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
Disertační seminář – Odvětvová ekonomikaZS 2020/2021 - doktorská studia - PEFdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
EPPEkonomika podnikových procesů
ZS 2020/2021 - PEF
Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Ekonomika pro manažery
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
DFŘA
2020/2021 - doktorská studia - PEF
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
EDC-FMZS 2020/2021 - doktorská studia - PEF
FRPZS 2020/2021 - PEF
Finanční plánování a rozpočetnictvíZS 2020/2021 - PEF
FRPAGZS 2020/2021 - AF
Oceňování podnikuZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
EBA-OTEFPZS 2020/2021 - PEFIng. Marcel Ševela, Ph.D.
Odborný seminář - Ekonomika a finance podnikuZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - PEF
Odvětvová ekonomikaZS 2020/2021 - doktorská studia - PEF
EBC-PPPodnikatelský plánZS 2020/2021 - PEF
EKOZS 2020/2021 - AF
MEKPodniková ekonomika II
ZS 2020/2021 - PEF
Podniková ekonomika II v AJZS 2020/2021 - PEF
ZS 2020/2021 - AFIng. Jan Vavřina, Ph.D.
Podniková ekonomika 1ZS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
EBA-PEPodniková ekonomika 1 v AJ
ZS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
ENC-VIP
ZS 2020/2021 - PEF
ENC-FCFinanční controlling
LS 2020/2021 - PEF
Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
LS 2020/2021 - PEF
Kalkulace nákladů a cenLS 2020/2021 - PEFdoc. Ing. Soňa Hurná, CSc.
MSPA
LS 2020/2021 - PEF
Dr. Ing. Miloš Drdla, MBA
LS 2020/2021 - PEF
LS 2020/2021 - PEF
Podniková ekonomika 2 v AJ
LS 2020/2021 - PEF
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
LS 2020/2021 - PEF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.