Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF, ZS 2020/2021 - ZF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrotechnika révy vinnéZS 2020/2021 - ZFprof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZFprof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
BIVIN
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
EKOVV
ZS 2020/2021 - ZF
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
KARV
ZS 2020/2021 - ZF
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
KAMRVK-Ampelografie révy vinné
ZS 2020/2021 - ZF
K-Ekologické vinohradnictví a vinařství
ZS 2020/2021 - ZF
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
K-Kolokvium bakalářských projektů IZS 2020/2021 - ZFIng. Miroslav Vachůn, Ph.D.
KTSVZS 2020/2021 - ZF
KVHP
ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
D-EHOENOenology
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
PRIENPrincipy enologie
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
SKH
ZS 2020/2021 - ZF
TSVTechnologie speciálních vín
ZS 2020/2021 - ZF
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Vinařská mikrobiologie
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
D-VINMI
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
VINMIVinařská mikrobiologieZS 2020/2021 - ZFdoc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
VinařstvíZS 2020/2021 - AF
D-VINAR
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
D-VINOHVinohradnictví
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
D-VH
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
VINOB
ZS 2020/2021 - ZF
Vinohradnictví (bc.)ZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.