Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - AF, LS 2019/2020 - FRRMS, LS 2019/2020 - AF, LS 2019/2020 - ZF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
FJ2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Italština - DSP2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
AJZ-DJazyk anglický2019/2020 - doktorské štúdiá - AFMgr. Pavel Reich, Ph.D.
Jazyk německý
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
Světový jazyk - Němčina
2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
Světový jazyk - Ruština
2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
Španělština - DSP2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFRNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Anglický jazyk - odborná terminologie II
LS 2019/2020 - ZF
K-Světový jazyk - Angličtina 3
LS 2019/2020 - ZF
NJOT2Německý jazyk - odborná terminologie II
LS 2019/2020 - ZF
OTAJA
LS 2019/2020 - AF
Odborný jazyk - angličtina IILS 2019/2020 - ZF
OTAJOOdborný jazyk - Angličtina, OH
LS 2019/2020 - AF
Ing. Denisa Kovářová
OTAJPOdborný jazyk - Angličtina, PT
LS 2019/2020 - AF
OTAJTOdborný jazyk - Angličtina, TPLS 2019/2020 - AFIng. Denisa Kovářová
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zem
LS 2019/2020 - AF
OJN2Odborný jazyk - němčina II
LS 2019/2020 - ZF
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
OTNJPOdborný jazyk - Němčina, PTLS 2019/2020 - AFMgr. et Mgr. Irena Býčková
OTNJT
LS 2019/2020 - AF
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
LS 2019/2020 - AF
Odborný jazyk - OH KLS 2019/2020 - AF
AJMP2
LS 2019/2020 - FRRMS
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
LS 2019/2020 - FRRMS
AJP2LS 2019/2020 - FRRMSMgr. Pavel Reich, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Světový jazyk - francouzština pokročilí 2LS 2019/2020 - FRRMSMgr. Hamza Messari, PhD.
Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2LS 2019/2020 - FRRMS
Světový jazyk - francouzština začátečníci 1LS 2019/2020 - FRRMS
FJZ2LS 2019/2020 - FRRMSMgr. Hamza Messari, PhD.
FJZ2ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 2 v AJLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Světový jazyk - němčina pokročilí 2LS 2019/2020 - FRRMS
NJSP1LS 2019/2020 - FRRMSMgr. et Mgr. Irena Býčková
Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2
LS 2019/2020 - FRRMS
Světový jazyk - ruština začátečníci 2
LS 2019/2020 - FRRMS
SJP2Světový jazyk - španělština pokročilí 2
LS 2019/2020 - FRRMS
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
SJSP2Světový jazyk - španělština středně pokročilí 2
LS 2019/2020 - FRRMS
Světový jazyk - španělština začátečníci 1LS 2019/2020 - FRRMSRNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Světový jazyk KLS 2019/2020 - AFMgr. Lenka Zouhar Ludvíková

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
AJOKBAnglický jazyk - odborná konverzace
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Anglický jazyk - odborná konverzace - mgr.ZS 2020/2021 - ZF
Anglický jazyk - odborná terminologie IZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
NJOKM
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
Odborný jazyk - angličtina
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. Lea Hasíková
OTAJG
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
OJN
ZS 2020/2021 - ZF
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
ZS 2020/2021 - AF
OTAJVKOdborný jazyk - výživa a krmení (AJ)
ZS 2020/2021 - AF
OTJVSKOdborný jazyk - Zem K
ZS 2020/2021 - AF
RRPAJPolitika a anglický jazykZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Pavel Reich, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Světový jazyk - Angličtina mírně pokročilí 1ZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Lenka Zouhar Ludvíková
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
FJP1Světový jazyk - francouzština pokročilí 1
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Hamza Messari, PhD.
FJP2Světový jazyk - francouzština pokročilí 2
ZS 2020/2021 - FRRMS
FJSP1
ZS 2020/2021 - FRRMS
FJSP2ZS 2020/2021 - FRRMS
FJZ1ZS 2020/2021 - FRRMS
FJZ1ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJZS 2020/2021 - FRRMS
FJZ2ZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Hamza Messari, PhD.
FJZ2ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 2 v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Světový jazyk - Němčina2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
ZS 2020/2021 - FRRMSMgr. et Mgr. Irena Býčková
NJZ2Světový jazyk - němčina - začátečníci 2
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
NJSP1
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSMgr. et Mgr. Irena Býčková
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
RJP1ZS 2020/2021 - FRRMS
RJP2
ZS 2020/2021 - FRRMS
Světový jazyk - ruština středně pokročilí 1
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Lea Hasíková
Světový jazyk - ruština středně pokročilí 2ZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Lea Hasíková
ZS 2020/2021 - FRRMS
Světový jazyk - ruština začátečníci 2
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Lea Hasíková
ZS 2020/2021 - FRRMSRNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Světový jazyk - španělština pokročilí 2ZS 2020/2021 - FRRMS
Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1
ZS 2020/2021 - FRRMS
SJSP1A
ZS 2020/2021 - FRRMS
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
SJSP2Světový jazyk - španělština středně pokročilí 2ZS 2020/2021 - FRRMSRNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Světový jazyk - španělština začátečníci 1 v AJZS 2020/2021 - FRRMSRNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS