Děkanát FRRMS (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
RRBP
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Obhajoba projektu zahraniční stážeLS 2019/2020 - FRRMSdoc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
RROPZS2Obhajoba projektu zahraniční stáže 2
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
RRPRXLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
RRPZSPříprava zahraniční stáže
LS 2019/2020 - FRRMS
RRBSZStátní bakalářská zkouška
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Státní závěrečná zkouška
LS 2019/2020 - FRRMS

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FRRMS
DIPRDiplomová práce
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Odborná bakalářská praxeZS 2020/2021 - FRRMSIng. Alice Kozumplíková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
SZZZS 2020/2021 - FRRMS