Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
RRCRULS 2019/2020 - FRRMSMgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Ekonomická geografie
LS 2019/2020 - FRRMS
IVIPInterpretace a vizualizace prostorových datLS 2019/2020 - FRRMSRNDr. Jan Caha, Ph.D.
SOCE
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
VS
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Veřejné finance
LS 2019/2020 - FRRMS
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
Vybrané aspekty rozvoje obcí v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
GESEGeografie střední EvropyZS 2020/2021 - FRRMS
GESEAZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Petr Klusáček, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSIng. Milan Damborský, Ph.D.
RKPOARegionální a kohezní politika v AJZS 2020/2021 - FRRMSIng. Milan Damborský, Ph.D.
Rurální studia
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRTRRZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Veřejné financeZS 2020/2021 - FRRMS
Základy GIS
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRGISRAZáklady GIS v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZMETZáklady metodologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM