Ústav regionálního rozvoje (FRRMS) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
RRCRU
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMSMgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
SOCESocioekonomické evaluace ve veřejném sektoruLS 2019/2020 - FRRMSIng. Milan Damborský, Ph.D.
RRTRRTeorie regionálního rozvoje
LS 2019/2020 - FRRMS
VSLS 2019/2020 - FRRMSMgr. Petr Klusáček, Ph.D.
RRVEFVeřejné financeLS 2019/2020 - FRRMS
RRVARO
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
GESEZS 2020/2021 - FRRMS
GESEAZS 2020/2021 - FRRMS
RRIARInvestiční atraktivnost regionů: teorie a praxeZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe v AJZS 2020/2021 - FRRMS
Regionální a kohezní politika
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Regionální a kohezní politika v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Teorie regionálního rozvoje
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
RRVEFZS 2020/2021 - FRRMSIng. Milan Damborský, Ph.D.
RRGISRZáklady GISZS 2020/2021 - FRRMSRNDr. Jan Caha, Ph.D.
Základy GIS v AJZS 2020/2021 - FRRMSRNDr. Jan Caha, Ph.D.
ZMET
ZS 2020/2021 - FRRMS