Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
RRDMML
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
EPUREnvironmentální plánování územního rozvoje
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMSIng. Jiří Schneider, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMSIng. Jiří Schneider, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Tvorba a ochrana krajinyLS 2019/2020 - FRRMS
Udržitelný rozvoj regionu
LS 2019/2020 - FRRMS
KRA
LS 2019/2020 - FRRMS

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ENPEZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
EPRSA
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRGEGlobální environmentalistika
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
PEZP
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRPZUPozemkové úpravy a evidence
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
ZS 2020/2021 - FRRMS
SPROStrategické plánování a rozhodováníZS 2020/2021 - FRRMSdoc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
SPROAStrategické plánování a rozhodování v AJZS 2020/2021 - FRRMSdoc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
KRAÚzemní plánování a rozhodování
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRVPZRSVyužívání přírodních zdrojů
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
RRVPZRSAZS 2020/2021 - FRRMS
Význam lesů v regionálním rozvojiZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Základy environmentalistiky
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
ZS 2020/2021 - FRRMS