Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

KódNázov predmetuObdobieGarant
Bakalářský seminářLS 2019/2020 - FRRMS
DSLS 2019/2020 - FRRMSprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
LS 2019/2020 - FRRMS
EUEvropská unieLS 2019/2020 - FRRMSMgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Evropská unie v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Globalizace a regionalizace v AJLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMSdoc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
Politické procesy rozvojových zemí
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
PPRZALS 2019/2020 - FRRMS
RRPOEU
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Rozvojové problémy Afriky v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Rozvojové problémy JV Asie v AJLS 2019/2020 - FRRMSMgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
SOBASoučasný Balkán
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
RRZEIZáklady evropské integrace
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
RRBSBakalářský seminářZS 2020/2021 - FRRMSprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
DKEUA
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
DS
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
European Union in making: policies, dilemmas and prospectsZS 2020/2021 - FRRMSdoc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Evropská unie jako globální aktér v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
HVEUHistorický a institucionální vývoj EUZS 2020/2021 - FRRMS
MEVZMezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
MEVZAMezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Politické výzvy rozvojového světa v AJZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
RRRZR
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRRZRARozvoj zdravého regionu v AJZS 2020/2021 - FRRMS
Rozvojové problémy ČínyZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
RPLAAZS 2020/2021 - FRRMS
RRIDSZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Úvod do rozvojových studií v AJZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.