Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2018/2019 - doktorské štúdiá - ZF, LS 2018/2019 - ZF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
D-BIMBiometrika2018/2019 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Milan Palát, CSc.
ST1Statistika ILS 2018/2019 - ZFprof. Ing. Milan Palát, CSc.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.