Ústav sociálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - LDF, LS 2018/2019 - FRRMS.

KódNázov predmetuObdobieGarant
DERDemografie a rozvojLS 2018/2019 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
DERADemografie a rozvoj v AJLS 2018/2019 - FRRMSMgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
IPSInterkulturní psychologieLS 2018/2019 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
RRKRKriminologieLS 2018/2019 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
RRMPSAManažerská psychologie v AJLS 2018/2019 - FRRMSIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
RRODAObecná demografieLS 2018/2019 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
RRRSORegionální sociologieLS 2018/2019 - FRRMSMgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
RRRSOARegionální sociologie v AJLS 2018/2019 - FRRMSMgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
SISSídelní strukturyLS 2018/2019 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
RRSPSSociální psychologieLS 2018/2019 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
SODSocioekonomická demografieLS 2018/2019 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
SODASocioekonomická demografie v AJLS 2018/2019 - FRRMSMgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
RRSOCSociologieLS 2018/2019 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
SAP_TSociologie a psychologieLS 2018/2019 - LDFIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
RRIKInterkulturní komunikaceZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
IPSInterkulturní psychologieZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
MALZAManagement lidských zdrojů v AJZS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
RRMPSManažerská psychologieZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
RRODAObecná demografieZS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
RRODAAObecná demografie v AJZS 2019/2020 - FRRMSMgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
SISSídelní strukturyZS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
312NC-SPSSSociální problémy současné společnostiZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
RRSOCSociologieZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
RRSOCASociologie v AJZS 2019/2020 - FRRMSMgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
312BC-ZAPZáklady akademického psaníZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
312BA-ZAPZáklady akademického psaní v AJZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
312NA-ZMETZáklady metodologie v AJZS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.