Ústav sociálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
APFILS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
DERA
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
RRPOL
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
RRPOLAPolitologie v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
RRRSORegionální sociologieLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Socioekonomická demografieLS 2019/2020 - FRRMS
Socioekonomická demografie v AJLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
RRDELK
ZS 2020/2021 - FRRMS
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
DEZDDemografie zdraví
ZS 2020/2021 - FRRMS
IPSInterkulturní psychologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
RRKRKriminologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Management lidských zdrojůZS 2020/2021 - FRRMSPhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
RRMPSManažerská psychologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRODAAZS 2020/2021 - FRRMSMgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Politické myšlení
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
REDES
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRRSOZS 2020/2021 - FRRMS
Sociální problémy současné společnosti
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRSPSZS 2020/2021 - FRRMSIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
RRSOCZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
SOEPZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZAPSAZáklady akademického psaní v AJZS 2020/2021 - FRRMS
Základy metodologie v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.