Ústav sociálních studií (FRRMS) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - LDF, LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
LS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
Demografie a rozvojLS 2019/2020 - FRRMS
DERADemografie a rozvoj v AJLS 2019/2020 - FRRMSMgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
RRKRKriminologieLS 2019/2020 - FRRMS
RRPOLPolitologieLS 2019/2020 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Politologie v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
RRRSO
LS 2019/2020 - FRRMS
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA
Sídelní strukturyLS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
SPSSSociální problémy současné společnosti
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
SODLS 2019/2020 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
SODA
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
ZS 2020/2021 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
DEZDDemografie zdravíZS 2020/2021 - FRRMS
IPS
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
RRKRKriminologieZS 2020/2021 - FRRMS
MALZManagement lidských zdrojů
ZS 2020/2021 - FRRMS
PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRMPSAZS 2020/2021 - FRRMSIng. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMSPhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
RRODAAZS 2020/2021 - FRRMS
POMYPolitické myšleníZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZS 2020/2021 - FRRMS
Regionální demografie a sídla
ZS 2020/2021 - FRRMS
Regionální sociologieZS 2020/2021 - FRRMSBeatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MA
Sociální problémy současné společnosti
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
RRSPSSociální psychologie
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRSOCSociologieZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
SOEP
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
ZAPS
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
ZAPSAZáklady akademického psaní v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZMETAZáklady metodologie v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS