Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - FRRMS, LS 2019/2020 - AF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Podniková ekonomika
2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
Podniková ekonomika2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Iva Živělová, CSc.
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
LS 2019/2020 - AF
AGROAgrobyznys v rozvoji regionůLS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
AGROAAgrobyznys v rozvoji regionů v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Aplikovaná statistika
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
EKPREkonomické procesy v rozvojových zemíchLS 2019/2020 - FRRMSprof. Dr. Ing. Libor Grega
EKPRAEkonomické procesy v rozvojových zemích v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Ekonomika a politika evropského agrárního sektoruLS 2019/2020 - AF
EZAL
LS 2019/2020 - FRRMS
EKZPZLS 2019/2020 - AF
Environmentální aspekty podnikání v EULS 2019/2020 - FRRMSIng. Simona Miškolci, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
Environmentální politika v regionálním rozvoji v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
RRFRSLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
LS 2019/2020 - FRRMS
RRGPS
LS 2019/2020 - FRRMS
RRGPSA
LS 2019/2020 - FRRMS
HAOZP
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
RRIPAS
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
KPEKK-Podniková ekonomika
LS 2019/2020 - ZF
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Manažerská ekonomika
LS 2019/2020 - FRRMS
Mezinárodní obchodLS 2019/2020 - FRRMSIng. Ivo Zdráhal, Ph.D.
RRMIELS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMSprof. Dr. Ing. Libor Grega
Návrh projektu regionálního rozvoje
LS 2019/2020 - FRRMS
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Neziskové organizace a rozvojová pomocLS 2019/2020 - FRRMS
NOARPANeziskové organizace a rozvojová pomoc v AJLS 2019/2020 - FRRMS
RRPEKPodniková ekonomika
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - ZF
Podniková ekonomika (MZKU)LS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - ZFprof. Ing. Iva Živělová, CSc.
LS 2019/2020 - FRRMSdoc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
PRJMNGLS 2019/2020 - AF
RRREKRegionální ekonomikaLS 2019/2020 - FRRMSIng. Radka Redlichová, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMS
RRRVZP
LS 2019/2020 - FRRMS
Rozvoj venkova a zemědělská politika v AJLS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
STANLS 2019/2020 - FRRMS
RRUCVÚčetnictvíLS 2019/2020 - FRRMS
Základy regionálního managementu
LS 2019/2020 - FRRMS
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
RRZPOLS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
RRZPOALS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
RRAS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ekonomické procesy v rozvojových zemích
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ekonomie veřejného sektoruZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
RRERZP
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ekonomika zemědělství a lesnictvíZS 2020/2021 - FRRMSIng. Ivo Zdráhal, Ph.D.
EZELEA
ZS 2020/2021 - FRRMS
Environmentální ekonomika
ZS 2020/2021 - FRRMS
ENEKOAEnvironmentální ekonomika v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Environmentální politika
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
FIRSFinancování rozvojové spolupráce
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
FIRSA
ZS 2020/2021 - FRRMS
INPAGSZS 2020/2021 - AF
RRMAEZS 2020/2021 - FRRMSprof. Dr. Ing. Libor Grega
Makroekonomie v AJZS 2020/2021 - FRRMSprof. Ing. Iva Živělová, CSc.
MEKManažerská ekonomika
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRMOMezinárodní obchod
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mezinárodní obchod v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
RRMIEMikroekonomie
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Dr. Ing. Libor Grega
ZS 2020/2021 - FRRMSprof. Dr. Ing. Libor Grega
ZS 2020/2021 - FRRMS
Podniková ekonomika2020/2021 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Iva Živělová, CSc.
POEPodniková ekonomikaZS 2020/2021 - ZFprof. Ing. Iva Živělová, CSc.
D-POE
2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
POEKRPodniková ekonomika (RSZ)
ZS 2020/2021 - ZF
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
PODEKZS 2020/2021 - ZFprof. Ing. Iva Živělová, CSc.
RRPNFPodnikové finance
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Projektový management
ZS 2020/2021 - FRRMS
Projektový management v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Statistické analýzyZS 2020/2021 - FRRMSdoc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Statistické analýzy v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Státní ingerence a podnikání v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Úvod do ekonomiky agrárního sektoru
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.
ZMARAZS 2020/2021 - FRRMSIng. Eliška Svobodová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Základy projektového řízení v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZMANA
ZS 2020/2021 - FRRMS
Zemědělská politika
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFIng. Ivo Zdráhal, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Živnostenské podnikání v AJZS 2020/2021 - FRRMS