Oddelenie expertného inžinierstva (ICV) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - ICV.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
EIEI
LS 2019/2020 - ICV
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Procesní řízeníLS 2019/2020 - ICVdoc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Základy projektového řízení
LS 2019/2020 - ICV

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BEPABezpečnost práce
ZS 2020/2021 - ICV
ZS 2020/2021 - ICV
ZS 2020/2021 - ICV
Projektový management
ZS 2020/2021 - ICV
Základy managementu
ZS 2020/2021 - ICV
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
ZTKTZáklady technického kresleníZS 2020/2021 - ICV