Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - AF, LS 2019/2020 - AF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
Agrometeorologie a fenologie
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
AGRS-D
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
BIOKL-DBioklimatologie
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
D-BIOKLBioklimatologie
2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
Bioklimatologie
2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Bioklimatologie2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFIng. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
KLIMA-D2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
Obecná produkce rostlinná2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
PPP-DPěstování polních plodin
2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
PZE-D2019/2020 - doktorské štúdiá - AFIng. Karel Klem, Ph.D.
PZDS
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
BIOKL
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
BIOKLKBioklimatologie KLS 2019/2020 - AF
DZVDotace pro zemědělství a venkovLS 2019/2020 - AF
HERB
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
MZP
LS 2019/2020 - AF
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
Regulace plevelůLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
SYRV
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
ZRPRZáklady rostlinné produkceLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - LDFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
Změna klimatuLS 2019/2020 - AFprof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Z-AGKLIZS-Agroclimatology
LS 2019/2020 - AF
Ing. Milan Fischer, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
ZS-Herbology
LS 2019/2020 - AF
Z-OAG
LS 2019/2020 - AF
Z-PRZEZS-Precision AgricultureLS 2019/2020 - AF

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - AF
Aplikovaná agrometeorologie
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
APSWZS 2020/2021 - AFIng. Vojtěch Lukas, Ph.D.
BKLZS 2020/2021 - LDF
Bioklimatologie2020/2021 - doktorské štúdiá - ZFprof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
BIOKLZS 2020/2021 - LDF
DZKLIMZS 2020/2021 - AF
DZVKDotace pro zemědělství a venkov K
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Blanka Procházková, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
EKZK
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
OPRObecná produkce rostlinná
ZS 2020/2021 - AF
OPRKObecná produkce rostlinná K
ZS 2020/2021 - AF
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFZS 2020/2021 - ZFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Produkční systémy v RV IIZS 2020/2021 - AF
SYRVSystémy rostlinné výroby
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
Základy zemědělstvíZS 2020/2021 - LDFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
ZS-General Plant ProductionZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Jan Křen, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
ZS-Precision AgricultureZS 2020/2021 - AFIng. Karel Klem, Ph.D.