Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFIng. Miroslav Matějík, Ph.D.
AGDAnalýza geoprostorových dat v GIS
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Automatizované zpracování geodetických dat2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DCHR
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DMTDendrometrie
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DFV
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
DMTMDigitální modely reliéfu terénu a topografické modelování
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Geografické informační systémy2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
GINFGeoinformatika2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Geostatistika2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
HULAHospodářská úprava lesa2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Informační systém katastru nemovitostí
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.
ILDGIntegrace lesnických dat v GIS2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
KTVKartografická tvorba a vizualizace v GIS
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Lesnická hospodářská geografie
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Metody a aplikace GPS2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFIng. Miroslav Matějík, Ph.D.
Nauka o produkci2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFprof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
NPVLNauka o produkci a výnosu z lesa2019/2020 - doktorské štúdiá - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Polohově orientované služby
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
STMT2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
STASStatistika
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Užitá geodézie
2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.
VGIS2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
LS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
GPEVLS 2019/2020 - LDF
Geodézie v lesnictví a pozemková evidenceLS 2019/2020 - LDF
GEOD2Geodezie 2LS 2019/2020 - AF
GPZPLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
LS 2019/2020 - LDFdoc. Dr. Ing. Jan Kadavý
BMEF
LS 2019/2020 - LDF
PPDPráce s prostorovými datyLS 2019/2020 - ZFIng. Tomáš Mikita, Ph.D.
Z-IRSRemote SensingLS 2019/2020 - LDF
SKK
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
LS 2019/2020 - LDF
STATLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
STSKStatistika
LS 2019/2020 - LDF
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Statistika pro závěrečné práce
LS 2019/2020 - LDF
ZSLRSurveying and Land RecordsLS 2019/2020 - LDFIng. Tomáš Mikita, Ph.D.
Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství
LS 2019/2020 - LDF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
ZDAGLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
DENDDendrometrie
ZS 2020/2021 - LDF
Dendrometrie a statistika
ZS 2020/2021 - LDF
GeodézieZS 2020/2021 - ZFIng. Tomáš Mikita, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZF
D-GEINSGeografické informační systémy2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
ZS 2020/2021 - LDF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
GPZPGeoinformatika pro závěrečné práce
ZS 2020/2021 - LDF
HOSPZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - LDFIng. Michal Kneifl, Ph.D.
NRLENauka o růstu lesaZS 2020/2021 - LDF
Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdyZS 2020/2021 - LDFIng. Tomáš Mikita, Ph.D.
Statistická kontrola kvalityZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
STMETZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
STSKStatistikaZS 2020/2021 - LDF
ANDStatistika pro závěrečné práceZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Karel Drápela, CSc.
VGDPVyužití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství
ZS 2020/2021 - LDF
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Základy dendrometrie a hospodářské úpravy lesůZS 2020/2021 - LDF