Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
ENVIR-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
ENVE-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
KREKO-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
OBNVE-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
OPPE-DOchrana půdy před erozí2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
PUP-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Ing. František Toman, CSc.
PPU
2019/2020 - doktorská studia - LDF
prof. Ing. František Toman, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - AF
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - AF
ENVIREnvironmentalistikaLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ENVIRKLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
HYDH1Hydrologie a hydraulika 1LS 2019/2020 - AFIng. Petra Oppeltová, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
KRAUZKrajinné a územní plánování
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
OBNVEN
LS 2019/2020 - AF
ODPHO
LS 2019/2020 - AF
ODPHOKLS 2019/2020 - AF
Ochrana přírody a krajiny pro PULS 2019/2020 - AF
OVZOchrana vodních zdrojůLS 2019/2020 - AFIng. Petra Oppeltová, Ph.D.
OCHZP
LS 2019/2020 - AF
OCHZPKOchrana životního prostředí KLS 2019/2020 - AFdoc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
POPROPočítačové projektování
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
PRZPRLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Projektování pozemkových úprav 2LS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Protierozní ochrana půdyLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
RERZLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
SEZPRSeminář závěrečné práce
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
SVZStátní a veřejná správa
LS 2019/2020 - LDF
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Terénní úpravy
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - ZF
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFdoc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
VODHVLS 2019/2020 - AF
ZGISZáklady GIS
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
ZS-Environmental ProtectionLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Z-WCPW
LS 2019/2020 - AF
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
AgrologieZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ANPGAnalýzy v prostředí GIS
ZS 2020/2021 - AF
DEVODemografie venkova
ZS 2020/2021 - AF
DIPSEDiplomový seminářZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Ekosystémové služby
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ENET
ZS 2020/2021 - AF
HYDRHydrologieZS 2020/2021 - AF
HYMELZS 2020/2021 - AFIng. Tomáš Mašíček, Ph.D.
KARTGKartografie
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.
KARTGPZS 2020/2021 - AF
KOMOS1Komunální odpady a skládkování 1
ZS 2020/2021 - AF
Komunální odpady a skládkování 1 KZS 2020/2021 - AF
KRSOKrajina v souvislostech
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AF
KRAEK1ZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AF
KRMOZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Malé vodní toky IZS 2020/2021 - AF
MANOHManagement OH
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.
Modelování erozních a odtokových procesů
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
Odborný jazyk AEZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Odpadové hospodářstvíZS 2020/2021 - AF
OCHPR1Ochrana přírody a krajiny 1
ZS 2020/2021 - AF
PEZPPéče o životní prostředíZS 2020/2021 - AFdoc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
Posuzování vlivů na životní prostředí
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
POZPRZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
REUMTRevitalizace a úprava malých toků
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
RUSOZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFIng. Věra Hubačíková, Ph.D.
TEINVTechnická infrastruktura venkova
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AFdoc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
VSA
ZS 2020/2021 - AF
ZAKKIZáklady krajinného inženýrstvíZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
Základy pozemkových úprav
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFMgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
ZPKRAJZS 2020/2021 - AF
ZS-Applied Bioclimatology
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF