Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FRRMS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Bakalářský seminářLS 2019/2020 - FRRMSprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
EUAEvropská unie v AJLS 2019/2020 - FRRMSMgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Globalizace a regionalizace v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Migrace a rozvoj
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Migrace a rozvoj v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Obecné přístupy k zajištění bezpečnosti potravinLS 2019/2020 - FRRMSdoc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Obecné přístupy k zajištění bezpečnosti potravin v AJLS 2019/2020 - FRRMS
PPRZLS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Politiky Evropské unieLS 2019/2020 - FRRMSprof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
LS 2019/2020 - FRRMSIng. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
RPJVAARozvojové problémy JV Asie v AJ
LS 2019/2020 - FRRMS
Současný Balkán
LS 2019/2020 - FRRMS
LS 2019/2020 - FRRMS
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Základy evropské integraceLS 2019/2020 - FRRMS

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
RRBS
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Demokratická kontrola v EUZS 2020/2021 - FRRMS
DKEUAZS 2020/2021 - FRRMS
DSDiplomový seminář
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
European Union in making: policies, dilemmas and prospectsZS 2020/2021 - FRRMSdoc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
RREUGAZS 2020/2021 - FRRMS
RREUGAAEvropská unie jako globální aktér v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
HVEU
ZS 2020/2021 - FRRMS
MEVZMezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvyZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
PVRSZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
Politické výzvy rozvojového světa v AJZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
RRRZRRozvoj zdravého regionu
ZS 2020/2021 - FRRMS
Rozvoj zdravého regionu v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Rozvojové problémy Číny v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
RPLAARozvojové problémy Latinské Ameriky v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.