Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FRRMS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
RRBSBakalářský seminářZS 2020/2021 - FRRMSprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
ZS 2020/2021 - FRRMSprof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Evropská unie jako globální aktérZS 2020/2021 - FRRMS
RREUGAA
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Historický a institucionální vývoj EU
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy
ZS 2020/2021 - FRRMS
MEVZAMezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJZS 2020/2021 - FRRMSMgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
PVRSZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRRZRRozvoj zdravého regionu
ZS 2020/2021 - FRRMS
RRRZRARozvoj zdravého regionu v AJ
ZS 2020/2021 - FRRMS
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
RPCRozvojové problémy ČínyZS 2020/2021 - FRRMS
RPCARozvojové problémy Číny v AJZS 2020/2021 - FRRMS
Rozvojové problémy Latinské Ameriky v AJZS 2020/2021 - FRRMS
ZS 2020/2021 - FRRMS
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
Úvod do rozvojových studiíZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FRRMSdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.