Děkanát AF (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - AF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorská studia - AF
Molekulární biologie reprodukce2019/2020 - doktorská studia - AF
ODDPObhajoba doktorské disertační práce
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Státní doktorská zkouška
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
DPDiplomová práceLS 2019/2020 - AFprof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFprof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
Státní bakalářská zkouškaLS 2019/2020 - AFprof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Státní závěrečná zkouška
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
PRAXRDPraxe diplomová - 8 týdnůZS 2020/2021 - AF