Ústav chemie a biochemie (AF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - LDF, ZS 2019/2020 - ZF, ZS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF, ZS 2019/2020 - AF, 2019/2020 - doktorské štúdiá - AF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BIAM-DBioanalytické metody2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CBANBioanalytické metodyZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
BCHF-DBiochemické a biofyzikální metody2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
D-BCHBiochemie2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
D-BIOCHBiochemie2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
BICROBiochemie rostlinZS 2019/2020 - AFIng. Dalibor Húska, Ph.D.
BCHOH-DBiochemie technologií odpadů2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CBIOH-CBiochemie v OH - CVZS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBIOH-CKBiochemie v OH - CV KZS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBIOH-PBiochemie v OH - PZS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBIOH-PKBiochemie v OH - P KZS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBIZ-CBiochemie v TP - CVZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CBIZ-PBiochemie v TP - PZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
BCHZI-DBiochemie živočichů2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CBIZG-CBiochemie živočichů - CVZS 2019/2020 - AFMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
CBIZG-PBiochemie živočichů - PZS 2019/2020 - AFMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
EKRIEkologická rizikaZS 2019/2020 - AFMgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
CTXEkotoxikologieZS 2019/2020 - AFMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
CHAP-DChemická analýza potravin2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CIAMChemické instrumentální analytické metodyZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CHEChemieZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHE-CChemie - CVZS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHE-PChemie - PZS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
D-CHAChemie analytická2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
D-CHEANChemie analytická2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CAL-CChemie analytická - CVZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CAL-PChemie analytická - PZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CHAChemie anorganická a analytickáZS 2019/2020 - ZFMgr. Jiří Vlček, Ph.D.
CHEAAChemie anorganická a analytickáZS 2019/2020 - ZFMgr. Jiří Vlček, Ph.D.
CAA-CChemie anorganická a analytická - CVZS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CAA-CKChemie anorganická a analytická - CV KZS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CAA-PChemie anorganická a analytická - PZS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CAA-PKChemie anorganická a analytická - P KZS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CHASChemie anorganická a analytická - seminářZS 2019/2020 - ZFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CAASChemie anorganická a analytická - seminářZS 2019/2020 - AFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CAA-TCChemie anorganická a analytická - TP - CVZS 2019/2020 - AFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CAA-TPChemie anorganická a analytická - TP - PZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CAO-CChemie anorganická a organická - CVZS 2019/2020 - AFdoc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
CAO-CKChemie anorganická a organická - CV KZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
CAO-PChemie anorganická a organická - PZS 2019/2020 - AFdoc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
CAO-PKChemie anorganická a organická - P KZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
CAOSChemie anorganická a organická - seminářZS 2019/2020 - AFdoc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
CAOSKChemie anorganická a organická - seminář KZS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
CEAChemie aplikovanáZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CFZChemie fyzikálníZS 2019/2020 - AFIng. David Hynek, Ph.D.
CHOBChemie obecnáZS 2019/2020 - LDFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
CHODSChemie obecnáZS 2019/2020 - LDFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
CHMOChemie obecnáZS 2019/2020 - LDFMgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
CHOCChemie obecná - seminářZS 2019/2020 - LDFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
CHOSMChemie obecná – seminář (B-TMZD)ZS 2019/2020 - LDFMgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
D-CHOChemie organická2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
D-CHEONChemie organická2019/2020 - doktorské štúdiá - ZFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHOBChemie organická a biochemieZS 2019/2020 - ZFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CHOBSChemie organická a biochemie - seminářZS 2019/2020 - ZFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CHPM-CChemie, paliva a maziva - CVZS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CHPM-PChemie, paliva a maziva - PZS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CPO-CChemie potravin - CVZS 2019/2020 - AFIng. Andrea Ridošková, Ph.D.
CPO-PChemie potravin - PZS 2019/2020 - AFIng. Andrea Ridošková, Ph.D.
CHPOSChemie potravin speciálníZS 2019/2020 - AFIng. Andrea Ridošková, Ph.D.
CARBChemie pro arboristikuZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CARBSChemie pro arboristiku - seminářZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHPL-DChemie přírodních látek2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CZPChemie životního prostředíZS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHEZP-DChemie životního prostředí2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
RBCH-DRostlinná biochemie2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
SEM-DSeparační metody2019/2020 - doktorské štúdiá - AFdoc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
SAME-DSpeciální analytické metody2019/2020 - doktorské štúdiá - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
SPME-DSpektrální metody2019/2020 - doktorské štúdiá - AFdoc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Z-CBIZS-BiochemistryZS 2019/2020 - AFIng. Soňa Křížková, Ph.D.
Z-CPOZS-Food ChemistryZS 2019/2020 - AFAmitava Moulick, MSc., Ph.D.
Z-CHEMZS-ChemistryZS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
Z-CAAZS-Inorganic and Analytical ChemistryZS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
Z-CORZS-Organic ChemistryZS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CAP-CAnalýza potravin - CVLS 2019/2020 - AFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CAP-PAnalýza potravin - PLS 2019/2020 - AFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CBIEBioelektrochemieLS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CBIMBiochemické metody speciálníLS 2019/2020 - AFdoc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
CBIPPBiochemické pokročilé praktikumLS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CBIS2Biochemický seminář IILS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
BIOCHBiochemieLS 2019/2020 - ZFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CBI-CBiochemie - CVLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBI-CKBiochemie - CV KLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBI-PBiochemie - PLS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CBI-PKBiochemie - P KLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
BIZPBiotechnologie životního prostředíLS 2019/2020 - AFMgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
CTXEkotoxikologieLS 2019/2020 - AFMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
ECHEMElektrochemické a elektromigrační metody v zem.LS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CVOChemické vlastnosti odpadůLS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CVOKChemické vlastnosti odpadů KLS 2019/2020 - AFRNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CEAChemie aplikovanáLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CEASChemie aplikovaná - seminářLS 2019/2020 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHDChemie dřevaLS 2019/2020 - LDFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CHOBChemie obecnáLS 2019/2020 - LDFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
CHOCChemie obecná - seminářLS 2019/2020 - LDFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
COR-CChemie organická - CVLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
COR-CKChemie organická - CV KLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
COR-PChemie organická - PLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
COR-PKChemie organická - P KLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
COSChemie organická - seminářLS 2019/2020 - AFdoc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
CHEOBChemie organická a biochemieLS 2019/2020 - ZFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CHOBSChemie organická a biochemie - seminářLS 2019/2020 - ZFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
CMAMetody chemických analýzLS 2019/2020 - AFdoc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
CMZPMonitorování životního prostředíLS 2019/2020 - AFMgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
Z-CAL-PZS-Analytical ChemistryLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
Z-CAPZS-Food AnalysisLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
Z-CPOZS-Food ChemistryLS 2019/2020 - AFAmitava Moulick, MSc., Ph.D.

Sylaby garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.