Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - AF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BIODR-D2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
Biologie skotu
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Etologie a etika chovu zvířat
2019/2020 - doktorská studia - AF
Chov faremní zvěře a volně žijících zvířat
2019/2020 - doktorská studia - AF
Chov hospodářských zvířat2019/2020 - doktorská studia - LDF
2019/2020 - doktorská studia - AF
Reprodukční biotechnika hospodářských zvířat
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
SPZOO-DSpeciální zootechnika2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
SOK-DŠlechtění ovcí a koz2019/2020 - doktorská studia - AF
SLD-D2019/2020 - doktorská studia - AF
Šlechtění koní2019/2020 - doktorská studia - AF
Šlechtění prasat2019/2020 - doktorská studia - AFIng. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - AFdoc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
TCHK-DTechnologie a technika chovu koní
2019/2020 - doktorská studia - AF
Technologie a technika chovu ovcí a koz2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
TCHP-D2019/2020 - doktorská studia - AF
Technologie a technika chovu skotu2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
VTUR-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
AGRTLS 2019/2020 - AFIng. Vladimír Mikule, Ph.D.
AGRT2LS 2019/2020 - AF
AGRTSVAgroturistika a sport na venkově
LS 2019/2020 - AF
BIRHZBiotechnika reprodukce hospodářských zvířatLS 2019/2020 - AFprof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Ekologické systémy chovu zvířat
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
CHDRChov drůbeže
LS 2019/2020 - AF
Chov hospodářských zvířat 3LS 2019/2020 - AF
CHZ-F4LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
CHKONChov koníLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Chov koní - specializace
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFIng. Libor Sládek, Ph.D.
CHOKLS 2019/2020 - AF
CHPR
LS 2019/2020 - AF
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
INETInseminace a embryotransfer
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
LS 2019/2020 - AF
KynologieLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
PSCHZ
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
SVK
LS 2019/2020 - AF
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
VETURVenkovská turistika
LS 2019/2020 - AF
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
ZEESZemědělský a experimentální software
LS 2019/2020 - AF
Zooparky a zoozahradyLS 2019/2020 - AFprof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Z-AGRTZS-Agrotourism
LS 2019/2020 - AF
Z-CHSKZS-Cattle Husbandry
LS 2019/2020 - AF
Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Z-INETZS-Insemination and Embryo TransferLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Z-CHOKLS 2019/2020 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - AF
ESCHZEkologické systémy chovu zvířatZS 2020/2021 - AFIng. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
ESCHZKEkologické systémy chovu zvířat KZS 2020/2021 - AFIng. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ETHZ
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
ETKEtologie koní
ZS 2020/2021 - AF
HIPRZS 2020/2021 - AF
Chov domácích zvířat
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
CHZST
ZS 2020/2021 - LDF
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
CHKONSChov koní - specializaceZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Chov kožešinových zvířat a králíků KZS 2020/2021 - AFIng. Libor Sládek, Ph.D.
CHPR
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Chov skotuZS 2020/2021 - AF
CHDR1Chov vodní drůbeže
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
CHVZZ
ZS 2020/2021 - AF
Jezdectví a vozatajství
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Eva Sobotková, Ph.D.
Jezdectví IZS 2020/2021 - AF
KYNZS 2020/2021 - AF
OZOOTRObecná zootechnika a reprodukce
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
ZS 2020/2021 - AF
OZOOT1KObecná zootechnika 1 KZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
OTAKOOdborný jazyk - angličtina - koně
ZS 2020/2021 - AF
PSHZZS 2020/2021 - AF
PSHZKProdukční systémy hospodářských zvířat K
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
PSPDZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
PSPRProdukční systémy přežvýkavcůZS 2020/2021 - AF
Produkční systémy v chovech HZ IIZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
REHZReprodukce hospodářských zvířatZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Z-AGRTZS 2020/2021 - AFIng. Vladimír Mikule, Ph.D.
Z-CHSKZS 2020/2021 - AFIng. Daniel Falta, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFIng. Eva Sobotková, Ph.D.
Z-REHZZS 2020/2021 - AF
Z-CHOK
ZS 2020/2021 - AF