Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, LS 2019/2020 - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
ENVIR-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
Environmentální etika
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
KREKO-DKrajinná ekologie2019/2020 - doktorská studia - AF
Obnova venkova2019/2020 - doktorská studia - AF
OPPE-D2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Ing. František Toman, CSc.
OZP-DOchrana životního prostředí
2019/2020 - doktorská studia - AF
PUP-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Ing. František Toman, CSc.
PPU2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. František Toman, CSc.
Regionální rozvoj
2019/2020 - doktorská studia - AF
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - AFdoc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Environmentalistika
LS 2019/2020 - AF
Environmentalistika KLS 2019/2020 - AF
HYDH1
LS 2019/2020 - AF
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
KOMOS1
LS 2019/2020 - AF
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.
KRAUZ
LS 2019/2020 - AF
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
METZPMetodologie závěrečné práce pro PULS 2019/2020 - AF
OBNVEN
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.
ODPHOKLS 2019/2020 - AF
Ochrana přírody a krajiny pro PU
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFIng. Petra Oppeltová, Ph.D.
OCHZPOchrana životního prostředíLS 2019/2020 - AFdoc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
OCHZPKOchrana životního prostředí KLS 2019/2020 - AFdoc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Počítačové projektováníLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
PRPU2
LS 2019/2020 - AF
PROOPProtierozní ochrana půdyLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
REMISRegionální a místní samosprávaLS 2019/2020 - AFMgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
RERZLS 2019/2020 - AF
Seminář závěrečné práceLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
SVZStátní a veřejná správaLS 2019/2020 - LDFMgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
TUPTerénní úpravy
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
LS 2019/2020 - ZF
USPV1
LS 2019/2020 - AF
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Vodní hospodářstvíLS 2019/2020 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Základy GIS
LS 2019/2020 - AF
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
ZS-Environmental Protection
LS 2019/2020 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Z-RUDTZS-Rural Development
LS 2019/2020 - AF
Z-WCPWZS-Water contamination and protection of water sources (in spanish)
LS 2019/2020 - AF
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Agroekosystémové služby
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ANPGAnalýzy v prostředí GIS
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
DIPSEZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ESSL
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ENVIREnvironmentalistikaZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
ENET
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
HydrologieZS 2020/2021 - AFIng. Petra Oppeltová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFIng. Tomáš Mašíček, Ph.D.
KARTGKartografie
ZS 2020/2021 - AF
Kartografie pro pozemkové úpravy
ZS 2020/2021 - AF
KOMOS1Komunální odpady a skládkování 1ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
KREKO
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
KREKOKZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AFprof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AF
Krajinné monumentyZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFIng. Věra Hubačíková, Ph.D.
Management OH
ZS 2020/2021 - AF
MEOPRModelování erozních a odtokových procesů
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
OTAJAEZS 2020/2021 - AF
ODPHOZS 2020/2021 - AFIng. Bohdan Stejskal, Ph.D.
OCHPR1ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
PEZPZS 2020/2021 - AFdoc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
POZPR
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
REUMTRevitalizace a úprava malých toků
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Rurální sociologie
ZS 2020/2021 - AF
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
ZS 2020/2021 - AFIng. Věra Hubačíková, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
ZS 2020/2021 - AF
Venkovské stavby a architekturaZS 2020/2021 - AF
Základy krajinného inženýrstvíZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZPKRAJ
ZS 2020/2021 - AF
Z-ABIOKLZS-Applied BioclimatologyZS 2020/2021 - AF
ZS-Hydrology and hydraulics (in Spanish)ZS 2020/2021 - AFIng. Petra Oppeltová, Ph.D.
ZS-Landscape EcologyZS 2020/2021 - AF