Ústav biologie rostlin (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - AF, 2019/2020 - doktorská studia - ZF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
Anatomie a morfologie rostlin2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
Botanika obecná2019/2020 - doktorská studia - ZF
D-BO
2019/2020 - doktorská studia - ZF
EMO-DExperimentální morfologie
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
D-FYZRO
2019/2020 - doktorská studia - ZF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - ZF
Fyziologie růstu a vývoje rostlin
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Fyziologie tvorby výnosu2019/2020 - doktorská studia - AF
GERB-DGenetika rostlin 1
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AFprof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
MOBIO-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
D-ROEXP
2019/2020 - doktorská studia - ZF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
2019/2020 - doktorská studia - ZF
Speciální botanika2019/2020 - doktorská studia - AFIng. Jan Winkler, Ph.D.
AFYR
LS 2019/2020 - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
AMORAnatomie a morfologie rostlin
LS 2019/2020 - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
BO1LS 2019/2020 - ZFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
BOTA1
LS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - ZFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
BOTA2LS 2019/2020 - ZF
LS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Experimentální morfologie rostlinLS 2019/2020 - AF
FYCLS 2019/2020 - AFMgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
FYZRO
LS 2019/2020 - ZF
FRO
LS 2019/2020 - ZF
FYR1Fyziologie rostlin 1LS 2019/2020 - AFRNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Fyziologie rostlin 1 KLS 2019/2020 - AFRNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
Genetická diverzitaLS 2019/2020 - AF
GENF
LS 2019/2020 - AF
HORMHormonologie
LS 2019/2020 - AF
KFR
LS 2019/2020 - ZF
MTZPMetodologie závěrečných prací
LS 2019/2020 - AF
MOFRMolekulární fylogenetika rostlin
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
Odborný seminář II
LS 2019/2020 - AF
Odborný seminář IVLS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
ODSF6Odborný seminář VILS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Permakulturní techniky
LS 2019/2020 - AF
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
PSEMLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Systematická botanika
LS 2019/2020 - AF
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
SYBKLS 2019/2020 - AF
ZBDLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFMgr. Martin Jiroušek, Ph.D.
Z-AFYRLS 2019/2020 - AFMgr. Martin Jiroušek, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
Anatomie a fyziologie rostlin
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
AMOR
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
AMORKAnatomie a morfologie rostlin K
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Aplikovaná genetika rostlin
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Biologické základy RV
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Biologie rostlinné buňkyZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
BOTBotanikaZS 2020/2021 - ZF
ZS 2020/2021 - AFIng. Jan Winkler, Ph.D.
ZS 2020/2021 - ZFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
D-BOTOB
2020/2021 - doktorská studia - ZF
EARSZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
FRO
ZS 2020/2021 - ZF
Fyziologie rostlin
2020/2021 - doktorská studia - ZF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
FYR1Fyziologie rostlin 1ZS 2020/2021 - AFRNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
FYR1KFyziologie rostlin 1 KZS 2020/2021 - AF
FYRUV
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
GENMOZZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Genetika FYTOZS 2020/2021 - AF
GERO
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
MARG
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
MDPRMolekulární diagnostika patogenů rostlinZS 2020/2021 - AF
ODSF1Odborný seminář IZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Rostlinné explantáty
ZS 2020/2021 - AF
D-ROEXPRostlinné explantáty2020/2021 - doktorská studia - ZF
Rostlinné explantátyZS 2020/2021 - ZFprof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Transfer výzkumu a inovacíZS 2020/2021 - AF
VGRO
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Z-AMOR
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS-Plant Physiology
ZS 2020/2021 - AF