Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - AF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
FYZI-D2019/2020 - doktorská studia - AF
GSH-DGenetika a šlechtění hospodářských zvířat2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
Genetika zvířat2019/2020 - doktorská studia - LDF
Informační technologie ve výzkumu
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AFprof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
Molekulární genetika živočichů
2019/2020 - doktorská studia - AF
MORZV-DMorfologie zvířat
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
TGP-DTechnologie genomiky a proteomiky
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
AHIZAnatomie a histologie zvířatLS 2019/2020 - AFprof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
LS 2019/2020 - AFprof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
AHIZ1KAnatomie a histologie zvířat 1 K
LS 2019/2020 - AF
GENZAAplikovaná genetika v zemědělstvíLS 2019/2020 - AF
GENZAK
LS 2019/2020 - AF
BioinformatikaLS 2019/2020 - AF
Biologie koní
LS 2019/2020 - AF
BUBILS 2019/2020 - AFprof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
FYZCLFyziologie člověka
LS 2019/2020 - AF
Fyziologie hospodářských zvířat
LS 2019/2020 - AF
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
Genetika člověkaLS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Genetika ZLS 2019/2020 - AF
Hematologie a biochemie krve zvířat
LS 2019/2020 - AF
IMUG
LS 2019/2020 - AF
Ing. Petr Sláma, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
MVVI
LS 2019/2020 - AF
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
LS 2019/2020 - AFprof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
MFJZLS 2019/2020 - AF
Obecná genetikaLS 2019/2020 - AF
ODSGLS 2019/2020 - AF
Úvod do bioinformatikyLS 2019/2020 - AF
ZHPCTZoohygiena a prevence chorob
LS 2019/2020 - AF
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
LS 2019/2020 - AF
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Zoohygiena a prevence chorob 2
LS 2019/2020 - AF
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFIng. Petr Sláma, Ph.D.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
AFYZAnatomie a fyziologie zvířatZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
AHIZ
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Anatomie a histologie zvířat 1 MBBZS 2020/2021 - AF
Anatomie člověkaZS 2020/2021 - AF
AGP
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
BZZV
ZS 2020/2021 - AF
FYHZFyziologie hospodářských zvířat
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFIng. Aleš Pavlík, Ph.D.
Fyziologie zvířat
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Metody genomiky zvířatZS 2020/2021 - AF
MBG
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
MGEZIMolekulární genetika živočichů
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Morfologie a fyziologie hospodářských zvířat
ZS 2020/2021 - AF
MFKMorfologie a fyziologie koníZS 2020/2021 - AF
POGIPotravinářská genomikaZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
PCHZPrevence chorob zvířat
ZS 2020/2021 - AF
TGSKTransgenoze savců a klonování
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Petr Sláma, Ph.D.