Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - seznam garantovaných předmětůHelp


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorská studia - LDF, 2019/2020 - doktorská studia - AF, LS 2019/2020 - ZF, LS 2019/2020 - AF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2019/2020 - doktorská studia - LDFprof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
KRM-D2019/2020 - doktorská studia - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
KHP-D
2019/2020 - doktorská studia - AF
Management zdraví a produkce v chovech skotu
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
MZCZ-DManagement zdraví v chovu zvířat2019/2020 - doktorská studia - AF
TREKO-D2019/2020 - doktorská studia - AF
VKNPZ-DVýživa a krmení nepřežvýkavých zvířat
2019/2020 - doktorská studia - AF
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
2019/2020 - doktorská studia - AF
VKRZ-DVýživa a krmení zvířat
2019/2020 - doktorská studia - AF
2019/2020 - doktorská studia - AF
DTMZLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
DTMZKLS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Choroby zájmových zvířatLS 2019/2020 - AF
Nemoci a management zdraví v chovech skotuLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
PALUKKPastvinářství a lukařství K
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AFdoc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Pícninářství a výroba krmivLS 2019/2020 - AFprof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
LS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
LS 2019/2020 - ZF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Výživa a krmení domácích zvířat
LS 2019/2020 - AF
Výživa a krmení hospodářských zvířat 2LS 2019/2020 - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Výživa a krmení nepřežvýkavých zvířatLS 2019/2020 - AF
VKPZ
LS 2019/2020 - AF
VZNK
LS 2019/2020 - AF
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
VZNKKVýživa zvířat a nauka o krmivech KLS 2019/2020 - AF
LS 2019/2020 - AF
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
Z-OPT2ZS-Optimising of Diets with PC
LS 2019/2020 - AF
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
Z-PASTS
LS 2019/2020 - AF

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BIKPZBiotechnologie krmných a potravinových zdrojů
ZS 2020/2021 - AF
KSKKonzervace a skladování krmiv
ZS 2020/2021 - AF
Konzervace a skladování krmiv K
ZS 2020/2021 - AF
KRPO
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
KRMKrmivářstvíZS 2020/2021 - AF
KRSMKrmné směsiZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
MIKRMMikroskopie krmivZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
OPKZOptimalizace krmivové základnyZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Pastvinářství v tropech a subtropech K
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
TKHZK
ZS 2020/2021 - AF
TREKTravinné ekosystémyZS 2020/2021 - AFprof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
TROFRTrofické řetězce
ZS 2020/2021 - AF
Všeobecné zemědělství
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Výživa a krmení hospodářských zvířatZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Pavel Veselý, CSc.
VKHZ2Výživa a krmení hospodářských zvířat 2ZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Výživa a krmení koníZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
VYCLDIEZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
VYZKPVýživa zvířat a kvalita produkce
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
ZVETMZáklady veterinární medicínyZS 2020/2021 - AFprof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
ZS-Principles of Fodder Production
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.