Děkanát AF (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF.

KódNázev předmětu
Období
Garant
DDPDoktorská disertační práce
2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AF
ODDP
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
PRAXRDPraxe diplomová - 8 týdnů
ZS 2020/2021 - AF
SBZ
ZS 2020/2021 - AF
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - AFprof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
UVDSKÚvod do studia a školení UIS - KZS 2020/2021 - AFIng. Michal Karhánek

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.