Ústav chemie a biochemie (AF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2020/2021 - doktorská studia - AF, ZS 2020/2021 - AF, 2020/2021 - doktorská studia - ZF, ZS 2020/2021 - ZF, ZS 2020/2021 - LDF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Bioanalytické metody
ZS 2020/2021 - AF
BIAM-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
BCHF-DBiochemické a biofyzikální metody2020/2021 - doktorská studia - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
D-BCH2020/2021 - doktorská studia - ZF
Biochemie
2020/2021 - doktorská studia - ZF
BICROZS 2020/2021 - AF
BCHOH-DBiochemie technologií odpadů2020/2021 - doktorská studia - AF
CBIOH-CZS 2020/2021 - AFdoc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
CBIOH-CK
ZS 2020/2021 - AF
CBIOH-PBiochemie v OH - P
ZS 2020/2021 - AF
CBIOH-PK
ZS 2020/2021 - AF
CBIZ-C
ZS 2020/2021 - AF
CBIZ-PZS 2020/2021 - AF
Biochemie výživyZS 2020/2021 - AFprof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Biochemie živočichů - CVZS 2020/2021 - AFMgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFIng. Dalibor Húska, Ph.D.
CIAMChemické instrumentální analytické metodyZS 2020/2021 - AF
CHEChemieZS 2020/2021 - LDF
Chemie - P
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHOCZS 2020/2021 - LDFMgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
D-CHA2020/2021 - doktorská studia - ZFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
D-CHEAN
2020/2021 - doktorská studia - ZF
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
CAL-CChemie analytická - CV
ZS 2020/2021 - AF
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AF
CHEAA
ZS 2020/2021 - ZF
Chemie anorganická a analytická - P K
ZS 2020/2021 - AF
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
CHAS
ZS 2020/2021 - ZF
Chemie anorganická a analytická - TP - P
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.
Chemie anorganická a analytická TPZS 2020/2021 - AFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CAA-TPOSChemie anorganická a analytická TP - seminářZS 2020/2021 - AF
ZS 2020/2021 - AFdoc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Chemie anorganická a organická - CV KZS 2020/2021 - AF
CAO-PChemie anorganická a organická - P
ZS 2020/2021 - AF
CAO-PK
ZS 2020/2021 - AF
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
CAOSKZS 2020/2021 - AF
Chemie aplikovanáZS 2020/2021 - LDF
CEASZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CHEAChemie aplikovaná (B-ARBO)ZS 2020/2021 - LDFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
Chemie fyzikálníZS 2020/2021 - AFIng. David Hynek, Ph.D.
CHOBEChemie obecná
ZS 2020/2021 - AF
CHOBZS 2020/2021 - LDF
ZS 2020/2021 - AFMgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
CHOSMZS 2020/2021 - LDF
Chemie obecná (B-SNBD)
ZS 2020/2021 - LDF
CHMOChemie obecná (B-TMZD)ZS 2020/2021 - LDF
D-CHEONChemie organická
2020/2021 - doktorská studia - ZF
D-CHO2020/2021 - doktorská studia - ZFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
CPO-CChemie potravin - CV
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.
Chemie potravin - PZS 2020/2021 - AFIng. Andrea Ridošková, Ph.D.
CHPOSChemie potravin speciální
ZS 2020/2021 - AF
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.
Chemie přírodních látek
2020/2021 - doktorská studia - AF
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AF
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
RBCH-DRostlinná biochemie
2020/2021 - doktorská studia - AF
SEM-D
2020/2021 - doktorská studia - AF
2020/2021 - doktorská studia - AFprof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
ZS 2020/2021 - AFIng. Soňa Křížková, Ph.D.
Z-CPOZS-Food ChemistryZS 2020/2021 - AF
Z-CHEMZS-Chemistry
ZS 2020/2021 - AF
ZS-Inorganic and Analytical Chemistry
ZS 2020/2021 - AF
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.
ZS 2020/2021 - AFdoc. Ing. Jan Pospíchal, CSc.

Sylaby garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.